Nestkast torenvalk / slechtvalk

Vorig jaar hebben we op de beelden van de torenvalk een hevige concurrentiestrijd kunnen zien tussen de torenvalk en de slechtvalk. De slechtvalk won en legde meerdere eieren. Helaas was er geen broedsucces.

Dit kwam mede omdat de nestkast, die bedoeld is voor de torenvalk, aan de kleine kant is voor slechtvalken. Doordat de slechtvalk in de kast sprong, braken de eieren.

Wij hebben het afgelopen jaar onderzocht of het mogelijk is om de kast groter te maken. Helaas is gebleken dat dit niet zomaar kan. Dit heeft te maken met de bevestiging van de kast in de watertoren. Vanwege het in-regenen en de harde wind op deze hoogte, en de monumentenstatus van de toren, kan de opening waar de kast in bevestigd zit niet groter gemaakt worden. Wel passen wij de huidige kast aan. Er komt een nieuwe achterwand in en de instap van de kast wordt verlaagd. Hierdoor hoeven de vogels niet meer in de kast te ‘springen’, waardoor de kans verkleind wordt dat de vogel op het broedsel springt en de eieren daardoor kapot maakt.

De natuur zal ook dit jaar weer zijn eigen weg moeten vinden. Wij verzorgen de nestkasten zo goed mogelijk en het is afwachten wat dit jaar brengt. De nestcam van de torenvalk (of slechtvalk?) is vanaf 5 maart weer live te zien op deze pagina, zodat iedereen weer mee kan genieten van de beelden. Bij de blogs en activiteiten ligt de focus dit jaar op de kerkuil. Wij hebben educatieve doelen gekoppeld aan dit project, waarmee we ook onze jongere bezoekers graag willen bereiken. Deze zijn het beste te realiseren door de focus te leggen op de kerkuil. We willen de liefde voor duin en water op jonge leeftijd aanwakkeren zodat kinderen op latere leeftijd ook zorgen voor natuur en vogels.

Wij begrijpen dat er veel vaste bezoekers zijn die genieten van de beelden van de torenvalk/slechtvalk. Daarom gaan de beelden op 5 maart wel live, maar speelt de kerkuil de hoofdrol in de blogs en verdere communicatie over dit project.