Innamestop Afgedamde Maas

Dunea is tijdelijk gestopt met inname van rivierwater uit de Afgedamde Maas, vanwege een vervuiling op de Maas. Dankzij het ‘Maas-alarm’, waren we ruim op tijd geïnformeerd en is ons drinkwater geen moment in gevaar geweest. Het was, is en blijft veilig om te drinken.

Dunea gebruikt voor de productie van drinkwater hoofdzakelijk rivierwater uit de Afgedamde Maas. Wisselen naar de Lek was noodzakelijk vanwege de hoge concentratie van het bestrijdingsmiddel Prosulfocarb, dat in België in de Maas raakte. Deze herbicide wordt gebruikt in de aardappelteelt. Rijkswaterstaat is samen met de Belgen op zoek naar de bron van de vervuiling.

De afgelopen jaren hebben we vaker de Lek als bron of als extra bron gebruikt en we houden er rekening mee dat dit de komende jaren vaker nodig is. Om de effecten van lange droge perioden en vervuilingen het hoofd te bieden is Dunea voor de lange termijn zelfs op zoek naar nog een bron. Het Lekwater is van voldoende kwaliteit om er uitstekend drinkwater van te maken.

Update maandag 16 december

Dunea is afgelopen week weer water gaan innemen uit de Afgedamde Maas voor de productie van drinkwater. De concentraties Prosulfocarb in het hele stroomgebied laten een definitief afnemend beeld zien. Uiteraard blijven we de waterkwaliteit controleren - van bron tot kraan. Het onderzoek naar de oorzaak van de vervuiling loopt nog.