IJs betreden niet toegestaan

Net als in de rest van Nederland, vriest het ook in onze duingebieden Meijendel en Solleveld. Maar hoe verleidelijk ook, het is niet toegestaan om het ijs te betreden. En met goede redenen!

De duinplassen, ook wel infiltratieplassen genoemd, zijn heel belangrijk voor de waterwinning van 1,3 miljoen mensen. Door de waterwinning, is het ijs onbetrouwbaar. Dunea wint namelijk water uit de duinplassen en daardoor is er een wisselende waterstand. Daardoor kan er lege ruimte ontstaan tussen het water en het ijs. Het verschil kan wel een meter zijn. Hierdoor is het ijs onbetrouwbaar en staat Dunea het betreden van het ijs niet toe.

Daarnaast heeft de natuur, helemaal in deze periode, rust nodig. Dieren moeten hun energie sparen. Om verstoring te voorkomen, is rust rondom de duinplassen belangrijk.

Onze duinwachters letten de komende periode extra op op eventuele overtredingen.