Dunea sluit zich aan bij de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Vandaag is drinkwaterbedrijf Dunea officieel toegetreden tot de WBCSD en maakt daarmee onderdeel uit van een wereldwijde organisatie van bijna 200 bedrijven die een leidende rol nemen op het gebied van duurzame innovaties.

Dunea heeft ruim 1,3 miljoen klanten in het westen van West-Nederland en produceert jaarlijks ruim 80 miljard liter water door middel van duininfiltratie. Als drinkwaterbedrijf staat Dunea midden in de maatschappij. Het MVO-beleid van Dunea is gericht op het terugbrengen en verduurzamen van het energiegebruik, het beperken van verspilling, duurzame innovatie en versterking van de lokale gemeenschap in ons leveringsgebied. Aan de hand van deze doelen wordt de komende jaren gewerkt naar een duurzaam Dunea.

 

Wim Drossaert, directeur Dunea, legt uit waarom het lidmaatschap past bij de positie van Dunea als bedrijf met een intrinsieke maatschappelijke betrokkenheid en een duidelijk duurzaamheidsambitie: ”Door het lidmaatschap van de WBCSD zijn wij onderdeel van een vooraanstaande groep bedrijven die zich inzetten voor het versnellen van de transitie naar een duurzamere wereld. Duurzaamheid zit in het DNA van Dunea en is daarmee richtinggevend voor ons handelen. Het lidmaatschap en de kennis die dat ons brengt zal een positieve bijdrage leveren aan ons streven naar verdere verduurzaming.”

Drossaert benadrukt: “We zijn daarom zeer gemotiveerd om deel te nemen aan de diepgaande discussies met andere leden van de WBCSD. Deze zullen ons inspireren en helpen bij het oplossen van de toekomstige voor ons gebied specifieke uitdagingen. We zullen moeten kunnen anticiperen op de toenemende vraag naar schoon water als gevolg van een sterke bevolkingsgroei, digitalisering en globalisering, de behoefte aan nieuwe energiebronnen en sanitatievormen in combinatie met de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging en verzilting. Deze optelsom van factoren kan een ongekende impact hebben op hoe en of wij op termijn kunnen blijven leven in onze delta in West-Nederland. Alleen duurzame oplossingen en innovaties bieden hier de oplossing.”

 

Peter Bakker, WBCSD President en CEO zegt: “De World Business Council for Sustainable Development verwelkomt Dunea als ons nieuwste lid. Dunea is een innovatief bedrijf dat opereert in harmonie met de natuurlijke omgeving waar haar productie van afhankelijk is. We kijken er naar uit om in samenwerking met Dunea ons werk een positieve impuls te geven en tegelijkertijd Dunea te helpen bij haar toekomstige uitdagingen.”