Dunea sluit zich aan bij Betaalme.nu

Dunea heeft zich aangesloten bij Betaalme.nu, het initiatief van grote bedrijven die lange betaaltermijnen voor mkb’ers willen tegengaan. Ook Deloitte en drinkwaterbedrijven Brabant Water en PWN sluiten zich aan. De nieuwe deelnemers beloven hun leveranciers uit het mkb binnen dertig dagen te betalen.

Inmiddels doen 63 grote organisaties mee met Betaalme.nu. Initiatiefnemer Joost van den Hondel benadrukt dat het belangrijk blijft dat er nieuwe deelnemers bij komen: “Hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer het voor andere bedrijven ook vanzelfsprekend wordt om binnen 30 dagen te betalen. Want hoewel veel mensen inmiddels vinden dat 30 dagen de norm moet zijn, bestaan er nog steeds veel grote bedrijven die zich daar niet aan houden.”

“Gelukkig laten de bedrijven die wel meedoen zien dat ze gezamenlijk voor een aanzienlijke verbetering zorgen. Uit de reguliere rapportages die we van ze krijgen, blijkt dat in 2018 dankzij deze deelnemers 283.000 mkb-leveranciers binnen 30 dagen hun geld ontvingen. Dat aantal ligt maar liefst 31% hoger vergeleken met 2017.” Betaalme.nu heeft dan ook een betekenisvolle economische impact: het gaat om 31 miljard euro aan facturen. “Dat is 9% meer dan het jaar ervoor; deels door nieuwe deelnemers, maar ook doordat bestaande deelnemers hun betalingsprocessen blijven verbeteren”, licht Van den Hondel toe.

Rol van Dunea

Dunea vindt het belangrijk om mee te doen aan dit initiatief. “Dunea levert betrouwbaar en lekker drinkwater aan ruim 1,3 miljoen klanten en we beheren de duinen die van groot belang zijn voor onze drinkwaterwinning. Dat doen we vanuit onze sterk gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt Kim Fleurkens, manager financiën en control, Klant & Bedrijfsondersteuning. “Dat geldt zeker ook voor hoe we omgaan met onze mkb-leveranciers die het mogelijk maken dat wij hier 24/7 aan kunnen worden gehouden. Daarom onderschrijven wij van harte het initiatief Betaalme.nu. Wij bieden onze mkb-leveranciers daarom een betaaltermijn van maximaal 30 dagen en zouden ook graag andere bedrijven willen stimuleren datzelfde te doen.”