Dunea en partners openen waterzuivering in Kenia

Eerste project binnen WaterWorX wordt vandaag in gebruik genomen en geeft 15.000 Kenianen toegang tot veilig drinkwater.

Vandaag wordt in het bijzijn van de Nederlandse ambassadeur in Kenia, Frans Makken, een verbeterde watervoorziening in gebruik genomen. Dit project, in de provincie Homa Bay, is onderdeel van het WaterWorX programma. Doordat de productiecapaciteit van de plaatselijke zuiveringsinstallatie is vergroot, hebben nu meer dan 15.000 inwoners toegang tot schoon drinkwater.

WaterWorX
WaterWorX is een programma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het heeft als doel om tot en met 2030 tien miljoen mensen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot schoon water en sanitaire voorzieningen. De waterbedrijven startten hiervoor in 2017 Water Operators Partnership projecten met lokale waterbedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De verbeterde drinkwatervoorzieningen in Homa Bay zijn hiervan het eerste tastbare resultaat. Het project, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf Dunea, het lokale waterbedrijf Homawasco en Amref Flying Doctors, is gestart in 2018 en heeft een looptijd van 12 jaar.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Waterschaarste, slechte waterkwaliteit en ontoereikende sanitaire voorzieningen hebben een negatief effect op de voedselzekerheid, bestaansmogelijkheden en educatieve mogelijkheden voor arme gezinnen over de hele wereld. Toegang bieden tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen is daarom één van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft in haar beleidsnotitie ‘investeren in perspectief’  toegezegd hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Kennisontwikkeling en infrastructuur
Dunea en haar partners investeren in Homa Bay niet alleen in infrastructuur. De overdracht van kennis en ervaring aan de mensen van het lokale waterbedrijf is zeker zo belangrijk. Technische knowhow, maar ook expertise op het gebied van belangrijke bedrijfsprocessen als financiën, personeelszaken en communicatie, worden belicht.

Die grondige aanpak is volgens Pim van der Male, namens Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling, een van de onderscheidende aspecten van WaterWorX. “Kennisontwikkeling op de werkvloer, tussen mensen die hetzelfde vak uitoefenen, geeft een hele andere dynamiek dan wanneer je alleen een technisch advies uitbrengt. Deze kennisoverdracht is veel duurzamer en effectiever. Het doel is uiteindelijk dat er een goed functionerend waterbedrijf ontstaat dat water levert aan iedereen en ook financieel zichzelf kan bedruipen.”

Evans Nyagol, managing director van Homawasco, is erg enthousiast over het WaterWorX-project: "Het management van Homawasco bestaat uit jonge, goed opgeleide en gemotiveerde werknemers. Door kennis en ervaring over te dragen van Dunea, zetten we snel grote stappen. Dat geeft ons het vertrouwen dat we onze diensten op korte termijn kunnen verbeteren."

Vertrouwen
De activiteiten van Dunea en haar partners in de regio leggen ook een basis voor andere projecten zegt Wim Drossaert, CEO van Dunea: “We zien dat onze aanwezigheid ook andere organisaties vertrouwen geeft. Zo ontstaat een heel programma aan initiatieven dat de regio in zijn geheel versterkt. Een mooi voorbeeld daarvan is het project Football for Water van de KNVB en Aqua for All. Daarin leren kinderen door middel van voetbal belangrijke life skills en worden tegelijk water en sanitaire voorzieningen aangelegd. Dat project, waarin Dunea ook een ondersteunende rol speelt, bouwt voort op de contacten die wij in deze regio hebben opgedaan.”

De rol van Amref Flying Doctors is van grote betekenis voor het bereiken van de allerarmsten met watervoorziening, benadrukt Drossaert. “Amref is niet alleen een belangrijke co-financier in het project, zij zorgen ook dat we het vertrouwen krijgen van de lokale bevolking. Amref is sterk geworteld in Kenia en beschikt over een groot netwerk. Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker om ons werk te doen.”

Patricia Vermeulen, CEO van Amref Flying Doctors, benadrukt het belang van water en goede sanitaire voorzieningen voor duurzame ontwikkeling: “Iedereen heeft recht op schoon drinkwater en een veilige wc. Dat is de basis voor een goede gezondheid en daarmee verdere economische ontwikkeling van elk gezin, dorp en land. Wij zijn trotse partner van Dunea in Homabay, waar we er samen voor zorgen dat 15.000 mensen straks schoon drinkwater hebben en bereid zijn daarvoor te betalen. Op deze manier werken we aan een echt duurzame oplossing voor een schone drinkwatervoorziening in de gemeenschappen.”

Dunea in het buitenland
Eén druppel water kan een vijver in beweging brengen. Eén helpende hand maakt een wereld van verschil. Vanuit deze gedachte zetten wij onze Hollandse waterkennis in over de grens. Samen met onze partners helpen we mensen in onder andere Mozambique en Kenia aan schoon drinkwater en betere leefomstandigheden. Want water uit de kraan hoort voor iedereen normaal te zijn.

Lees meer over onze waterprojecten in het buitenland