Bewust omgaan met water, het hele jaar door

Het klimaat verandert. Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en drogere zomers. Het daagt waterbedrijven uit om onder steeds extremere omstandigheden iedereen te kunnen blijven voorzien van duurzaam, betrouwbaar en lekker drinkwater. En om bewust watergebruik te stimuleren, het hele jaar door.

Drinkwater is een streekproduct. De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven maken gebruik van verschillende drinkwaterbronnen voor het maken van kraanwater. Sommigen gebruiken water dat diep uit de grond wordt gehaald, anderen gebruiken water uit rivieren. Daardoor zijn de effecten van langdurige droogte en warmte op de drinkwaterlevering ook verschillend per regio. Nederlandse drinkwatersystemen zijn robuust en kunnen prima tegen een stootje, maar elk systeem kent uiteraard grenzen, afhankelijk van hoeveel problemen zich (onverwacht) opstapelen.

Dunea gebruikt rivierwater om eerst duinwater en daarna drinkwater van te maken. Zolang er in de Afgedamde Maas of de Lek voldoende water stroomt van voldoende kwaliteit, zijn er geen zorgen. In de zomer van 2018 was het lang droog, maar konden wij dankzij beide rivieren, ongestoord leveren. We ontdekten wel dat de aanhoudende hogere temperaturen veel meer algengroei veroorzaakten dan normaal, zodat veelvuldig onderhoud aan onze rivierwaterpompen noodzakelijk bleek.

Bewust = duurzaam

Gebruiksadviezen hebben we in 2018 niet hoeven geven, maar duurzaam watergebruik is natuurlijk wel een goede zaak: korter gebruik van warm water – zoals onder de douche - scheelt energie, maar minder kraanwaterverbruik betekent ook minder afvalwater voor waterschappen om te zuiveren. Dat scheelt energie en grondstoffen!

Minder groei?

Duurzaam watergebruik zou op termijn ook invloed kunnen hebben op de vraag naar kraanwater. Daar is Dunea niet bang voor, sterker nog… wij zien het drinkwatergebruik al jaren licht stijgen. In combinatie met flinke bevolkingsgroei in ons leveringsgebied de komende jaren, wordt het een uitdaging om iedereen op elk moment van de dag water te kunnen leveren en tegelijkertijd meer water op voorraad te houden voor langdurige droge periodes. Dunea werkt daarom aan uitbreiding van haar leveringscapaciteit. Wij zoeken een derde bron om het systeem robuuster te maken. Mocht de vraag naar water iets minder groeien dan we nu denken, dan is dat mooi meegenomen!

Wilt u weten wat andere drinkwaterbedrijven en waterschappen doen aan droogte? Zie dan hier een overzicht van de maatregelen per provincie. En ga naar onswater.nl om op de hoogte te blijven van nieuws over water.

 

 

Ons advies is daarom: geniet van het water dat je nodig hebt en verspil het niet!