6812 verschillende soorten planten en dieren geteld

​In de natuur tussen Hoek van Holland, Den Haag en Katwijk zijn in vorig jaar 6812 verschillende soorten planten en dieren geteld, waarvan minstens 14 nooit eerder in Nederland waren waargenomen. De soorten zijn ontdekt door vrijwilligers van verschillende natuurorganisaties in het kader van het 5000-soortenjaar.

Zeldzame vondsten
Vincent Kalkman, vanuit EIS-Kenniscentrum insecten betrokken bij het project, is vooral trots op de vondst van een bijzondere libel: "Onder de waargenomen soorten bevinden zich veel soorten die nationaal of zelfs internationaal zeldzaam zijn. Zo werd dit jaar voor het eerst de volgens de Europese Habitat Richtlijn beschermde sierlijke witsnuitlibel aangetroffen. Lang gold deze als één van de zeldzaamste en gevoeligste libellen van West-Europa en was vanaf 1970 een tijd lang uit Nederland verdwenen. De libel houdt van kraakhelder water met veel ondergedoken planten waarvan de volwassen dieren het liefst op drijfblad zitten. Een prachtig resultaat dus."

Sierlijke witsnuitlibel Antoine van der Heijden.jpg

Soortenrijker dan verwacht
Het vinden van meer dan 5000 soorten, de oorspronkelijke doelstelling van het project, is ruimschoots gehaald. Jenny van Leeuwen, boswachter van Staatbosbeheer, is met onder andere het Haagse Bos betrokken bij het project. Ze geeft aan dat ze verrast is door de snelheid waarmee een dergelijke hoeveelheid soorten gevonden is. "Toen we eind juni al de 5000e soort telden, waren we blij verrast. Dat we eind van 2018 op 6812 zijn geëindigd, betekent dat Nationaal Park Hollandse Duinen soortenrijker is dan we zelf hadden verwacht. Maar dat is misschien ook niet verwonderlijk, want het Nationaal Park omvat niet alleen het kustgebied tussen Hoek van Holland en Noordwijk, maar loopt van de weidse duinen via de landgoederen en polders tot aan het centrum van Den Haag. Het is daarmee bijzonder divers en dus ook zeer soortenrijk."

Het gouden randje van de Randstad
Het succes is mogelijk gemaakt door de inzet van honderden vrijwilligers. Hans Lucas, projectleider Natuur Dunea: "Met dit project hebben we laten zien dat het werk van vrijwilligers nu en in de toekomst van onschatbare waarde is. Zonder hen hadden we nooit zoveel waarnemingen kunnen doen in deze korte tijd. Ook hebben we nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Samen hebben we laten zien hoe soortenrijk dit gebied is en met hoe veel plezier je kennis kunt vergaren."

Paarse morgenster Hans ter Steege.jpg

Lucas benadrukt dat de diversiteit aan soorten aangeeft dat de kwaliteit van de natuur ontzettend hoog is en het beschermen waard is. "Dit is mede te danken aan goed beheer, maar het onderstreept ook het belang dat Nationaal Park Hollandse Duinen hecht aan het tot stand brengen van robuuste ecologische verbindingszones. Zonder verbindingen met andere groene gebieden, zal het moeilijk zijn de biodiversiteit van de kustnatuur in de toekomst in stand te houden. We moeten daarom aandacht blijven vragen voor het in onze ogen 'gouden randje' van de Randstad."

Over het 5000-soortenjaar
Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea, Staatbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en waarneming.nl. In 2018 is een jaar lang de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht door vrijwilligers. Het Nationaal Park beslaat grofweg 200 km² en omvat meer dan 4.500 hectare waardevolle natuur, 43 kilometer strand, tientallen prachtige dorpen, adembenemende bollenvelden, statige landgoederen en talloze interessante musea en historische gebouwen.