Schone Maaswaterketen: mooie resultaten én beloften

Afgelopen woensdag zijn de resultaten van het project Schone Maaswaterketen gepresenteerd. Vanwege de goede resultaten en de unieke samenwerking heeft Dunea haar steun uitgesproken om de samenwerking voort te zetten.

De Maas kan en moet schoner. Met dat doel zijn de maaswaterketenpartners, waaronder Dunea, in 2016 gestart met onderzoek naar een innovatieve methode om resten van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen tegen zo laag mogelijke kosten op rioolwaterzuiveringen te verwijderen.

Op de rioolwaterzuivering Papendrecht van waterschap Rivierenland heeft onderzoek plaatsgevonden. Via een dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces zijn microverontreinigingen succesvol uit afvalwater verwijderd. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de toegepaste techniek betrouwbaar en breed inzetbaar is op rioolwaterzuiveringen tegen relatief lage kosten.

Beloften voor toekomst

De samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen eindigt niet met het afronden van beide onderzoeken. Er is nog veel werk aan de winkel vindt ook Ad de Waal Malefijt, manager Duin&Water bij Dunea. “We gaan de samenwerking daarom voortzetten en verankeren in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan vijf beloften voor de toekomst centraal: een schonere Maas, internationale samenwerking, actieve bronaanpak, optimalisatie van maatregelen en samenwerkende partners.”

Meer weten

Voor alle rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in het Maasstroomgebied is doorgerekend wat toepassing van de techniek kan bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Het rapport met alle resultaten is te vinden op de website samenwerkaanwater.nl