Pilot van start om klanten met schulden sneller te helpen

Dunea doet mee aan een pilot in Zoetermeer om inwoners met schulden eerder te helpen. Deze eerdere hulp voorkomt vaak grotere problemen. De pilot start in september en is mogelijk doordat verschillende partijen samenwerken en gegevens uitwisselen. De samenwerking is op 31 augustus vastgelegd in een convenant.

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. In Zoetermeer was in 2017 de gemiddelde schuld van mensen in schuldhulpverlening meer dan € 60.000.

Dankzij het convenant kunnen de samenwerkende partijen betalingsachterstanden melden. Meldpunt EMMA gaat, als er sprake is van meerdere betalingsachterstanden, op pad om inwoners met schulden vrijwillig en op maat hulp aan te bieden. De samenwerkende partijen zijn, naast Dunea: Meldpunt EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden), de gemeente Zoetermeer, Bureau Krediet Registratie (BKR), woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning, Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Menzis en energiemaatschappij Eneco.

Sociale oplossingen voor schulden

Nathalie Trijsburg, bij Dunea verantwoordelijk voor het incasseren van betalingen: "Wanneer iemand de waterrekening niet meer betaalt, is er vaak al meer aan de hand. Zomaar de levering van water stopzetten is dan geen oplossing. Wij kijken liever naar sociale oplossingen om schulden bij onze klanten zoveel mogelijk te voorkomen. De pilot met vroege signalering van schulden in Zoetermeer is daarvoor in onze ogen een goed middel. In Den Haag hebben we met een vergelijkbare aanpak al goede resultaten geboekt."

De pilot heeft een looptijd van een jaar. Tijdens de pilot staat de privacy van inwoners voorop. Dat betekent dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens van inwoners. Alle informatie die hulpverleners ontvangen, is vertrouwelijk.