Dunea en MKB Den Haag op zoek naar duurzaamste ondernemer

MKB Den Haag en Dunea slaan de handen ineen. Samen gaan zij dit jaar op zoek naar het duurzaamste bedrijf van Den Haag. Welke Haagse ondernemer loopt voor op het gebied van duurzaam ondernemen? Wie is een inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers?

Dunea en MKB Den Haag willen het delen van kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ondernemen graag stimuleren. Met deze prijs hopen ze andere ondernemers te stimuleren om ook stappen te zetten op het gebied van duurzaam ondernemen. Daarnaast vinden Dunea en MKB Den Haag dat duurzame ondernemers een podium verdienen.

Duurzaam Dunea

Dunea heeft begin dit jaar haar MVO-beleid herijkt met de ambitie die strategisch beter te verankeren. De ambities zijn breed en lopen uiteen van schone energie tot schuldpreventie tot biodiversiteit. Dunea wil de eigen bedrijfsvoering verder verduurzamen en ook anderen vooruit helpen om samen het positieve maatschappelijke verschil te maken. Ook MKB Den Haag heeft het onderwerp duurzaamheid hoog op de agenda staan. Zij maken zich als belangenorganisatie hard en sterk voor een duurzaam ondernemersklimaat in de stad.

De Duurzaamheidsprijs

De duurzaamheidsprijs is bedoeld voor MKB bedrijven die zijn gevestigd in de gemeente Den Haag. Het duurzame karakter kan zitten in een product, dienst, innovatie, in de bedrijfsvoering van het bedrijf, of in een combinatie hiervan. Dit moet uiterlijk in 2017 zijn gestart of gerealiseerd. Op de website van MKB Den Haag staan de voorwaarden voor deelname. Hier kunnen deelnemers zich ook inschrijven.

Duurzaamheidsexperts van Duurzaam Den Haag, Haagse Hogeschool, MKB Den Haag, Dunea en een oud-winnaar zullen de inzendingen vakkundig beoordelen. De prijs wordt in september uitgereikt tijdens een van de evenementen van MKB Den Haag.