‘Op weg naar een drinkbare Maas’

Overheden, waterbedrijven, industrie en milieuorganisaties zijn samen op weg naar een schone, vitale en drinkbare Maas. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst ‘Op weg naar een drinkbare Maas’, gistermiddag in Den Bosch, waarbij 80 koersbepalers aanwezig waren. Mede-initiatiefnemer van de bijeenkomst was Li An Phoa, die de afgelopen maanden van de bron van de Maas in Frankrijk tot de monding in Nederland heeft gewandeld om aandacht voor drinkbare rivieren te vragen.

Op de bijeenkomst waren partijen aanwezig die voor een schone, vitale en drinkbare Maas van vitaal belang zijn en voor wie een schone Maas van vitaal belang is. Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Ik vind het een bijzonder mooi initiatief om op deze manier aandacht te vragen voor een schone Maas. We moeten onze rivieren blijven koesteren.” Initiatiefnemers van de bijeenkomst zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vital Zone Instituut, Heineken, RIWA, de Brabantse Milieufederatie en het samenwerkingsverband Schone Maaswaterketen, met als gastheer Waterschap Aa en Maas. Zij ondersteunen de actie van Li An Phoa en onderstrepen het belang om de Maas schoon, vitaal en drinkbaar te maken.

 

Tijdens de bijeenkomst hebben de koersbepalers het vervolg bepaald:

 

  • Het oppervlaktewater van de Maas wordt gedronken door meer dan 6 miljoen mensen in Nederland en meer dan 15 miljoen mensen in het gehele stroomgebied   (Frankrijk, België, Nederland);
  • Een drinkbare Maas spreekt iedere aanwezige aan en iedereen kijkt hoe hij of zij hier persoonlijk aan kan bijdragen;
  • We gaan verbinding zoeken tussen verschillende initiatieven, om te bekijken waar overlap, gaten en kansen liggen op weg naar een gezonde/drinkbare Maas.

 

Water als indicator voor gezondheid

Gezond water is van levensbelang, zeker nu de beschikbare hoeveelheid schoon zoet water mondiaal steeds meer onder druk komt te staan. Maaswater wordt gebruikt als bron voor ons drinkwater, maar is ook van cruciaal belang voor natuur, landbouw en industrie. Vervuild water is slecht voor het milieu en ecologisch systeem, en is duur om schoon te maken. Jaarlijks komen er meer dan 140.000 kilo medicijnresten via het riool in ons water terecht.

Achteraf reinigen, bij de rioolwaterzuiveringen, is niet voldoende. Een bronaanpak waarbij alle partijen meedoen om te voorkomen dat water wordt vervuild is noodzakelijk. Wat er niet in komt, hoeft er immers ook niet uitgehaald te worden. De Maas vormt zo een goede spiegel en indicator voor de gezondheid van onze samenleving.

 

#Mijnbron

Dunea heeft een bijzonder belang bij de waterkwaliteit van de Afgedamde Maas, omdat het rivierwater voor de productie van drinkwater wordt gebruikt. Met de campagne #MijnBron willen we samen met partners - de waarde van de Afgedamde Maas zichtbaar maken en laten ervaren, zodat we niet vergeten goed te zorgen voor ons water en prachtige leefomgeving. Co van Dongen, omgevingsmanager Bron voor Dunea, belanghebbende en lid van Schone Maaswaterketen: “Laten we elkaar inspireren, stimuleren en enthousiasmeren om in het belang van drinkwater en een fijne leefomgeving voor onze kinderen en kleinkinderen, nu gezamenlijk te werken aan een gezonde Maas.”