Zand erover!

Dunea neemt samen met een aantal drinkwaterbedrijven het voortouw in onderzoek naar nieuwe oplossingen voor natuurbeheer in de duinen. De duinflora en -fauna van de bloemrijke duingraslanden staan namelijk onder ‘hoge druk’ van stikstofrijke neerslag veroorzaakt door verkeer, landbouw en industrie.

De stikstof zorgt voor eentonige grasmatten en oprukkende struiken, dat een lage biodiversiteit tot gevolg heeft. Het creëren van stuifplekken in de duingebieden kan een oplossing bieden voor het herstel. Eind mei werden op uitnodiging van Dunea en KWR de resultaten van het onderzoek naar kleinschalige verstuiving gepresenteerd aan beheerders, onderzoekers en beleidsmakers van alle kustprovincies.

Aanpak

Het driejarig onderzoek is uitgevoerd op de terreinen van de drinkwaterbedrijven, waaronder het duingebied Meijendel van Dunea. Hierbij is nauw samengewerkt met O+BN (kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit). Er is gekeken of ‘het actief’ graven van kleine stuifplekken - een (vaak ovale) plek van kaal zand - kunnen bijdragen aan het duurzame behoud van de duingraslanden. Juist kleine stuifplekken zorgen voor variatie in het duingrasland, waardoor er een ideaal habitat ontstaat voor een grotere biodiversiteit.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat in delen van het duin autonoom verstuiving op gang is gekomen. Een eenmalige aanpak is niet voldoende. De wens is om in fases steeds kleinschalige ingrepen te doen om het proces op gang te houden, want de levensduur van een stuifplek varieert. De aanpak per duingebied verschilt ook vanwege de bodemeigenschappen. Tijdens een workshop zijn zes gebieden bezocht en mogelijke maatregelen besproken. Elke beheerder gaat op basis van deze resultaten - in samenspraak met beleidsmakers - beoordelen in welk deel van hun terrein, maatregelen verwerkt kunnen worden in het natuurbeheer.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Harrie van der Hagen, h.hagen@dunea.nl.