Nieuw moment van facturatie

Dunea is begin 2018 overgegaan op een nieuw klantsysteem. Hierdoor is het moment van factureren en de uiterlijke betaaldatum van uw factuur veranderd.

De facturen worden ongeveer een week later verstuurd dan u gewend bent. De betaaltermijn verstrijkt drie weken later. Als u een automatische incasso heeft, ontvangt u geen voorschotfactuur.

Voorbeeld:

Bij de voorschotperiode mei - juni - juli, ontving u voorheen de factuur half april. Nu ontvangt u de factuur in de eerste week van mei.