Nationaal Park Hollandse Duinen verder als stichting

Dunea, Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland hebben afgesproken de komende jaren intensief samen te werken aan de nieuwe stichting NPHD.

De stichting wil het gebied samen met partners veerkrachtig, aaneengesloten en beleefbaar maken en zo de officiële status Nationaal Park behalen.

De drie partijen ondertekenden elk een samenwerkingsovereenkomst met de stichting om Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) een solide basis te geven van waaruit een concreet uitvoeringsprogramma kan worden gerealiseerd. Een werkorganisatie zal samen met de vele partijen in het gebied werken aan natuurverbindingen, gebiedsidentiteit en verhalen delen, om de waarde van NPHD beter te kunnen beleven.

 

Verbinding tussen gebied en publiek

Dat het om een gevarieerd en waardevol gebied gaat dat we goed moeten beschermen, blijkt onomstotelijk uit de tellingen in het kader van het 5000-soortenjaar. Enkele partners organiseerden en stimuleerden dit jaar een biologische zoektocht, die inmiddels de 6000 soorten ruimschoots is  gepasseerd. Het werd een succes dankzij samenwerking en de betrokkenheid van veel enthousiaste professionals en liefhebbers. Deze verbindende rol is de toegevoegde waarde van het nationaal park voor de omgeving.

 

Een zaadje ontkiemt

Nationaal Park Hollandse Duinen ontstond eind 2016, toen Dunea 45 partijen in het gebied bijeen bracht voor deelname aan de verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland. De deelname - én de mooie 3e plaats - betekende het startsein om van het kustlandschap een Nationaal Park te maken. De landschapsbiografie die NPHD als prijswinnaar cadeau kreeg en morgen in ontvangst mag nemen, onderstreept het: de natuur is uniek, van hoge kwaliteit en het beschermen waard. Huidige en toekomstige partners zorgen voor die bescherming en willen bewijzen dat ook in een stedelijk gebied de status Nationaal Park van toepassing mag zijn.

 

Over het Nationaal Park Hollandse Duinen

Oude en jonge duinen, strandwallen en landgoederen, tussen zee en bebouwing: dat zijn de contouren die Nationaal Park Hollandse Duinen landschappelijk definiëren. De gebiedspartners doen de rest. Zij…

-          verbinden stad, natuur, landschap en zee voor iedereen

-          versterken de kwaliteit en

-          verankeren de waarden van het gebied in hoofden en harten van mensen.

Door op grote schaal samen te werken, wordt de unieke natuur, het (duin)landschap en erfgoed beter beschermd en ontwikkeld. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier in de drukste, meest verstedelijkte provincie van Nederland. Weten wat er is te beleven in dit bruisende gebied, midden in de Randstad? Kijk op www.nationaalparkhollandseduinen.nl

 

Naar de landschapsbiografie