Laatste loodjes reparatie 2e BAL

Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de reparatie van de 2e Bergambachtleiding. Als alle vinkjes zijn gezet, mogen de afsluiters weer open.

Na een laatste grondige inspectie in de leiding en het doorlopen van een uitgebreide checklist is het moment gekomen om de afsluiters open te draaien.

Met een druk op de knop wordt vandaag de toevoer van voorgezuiverd rivierwater uit Bergambacht via de nu gerepareerde BAL 2 open gezet. Het is niet zo dat de aanvoer meteen op volle kracht draait, het is een langzaam en zorgvuldig proces. Voordat de druk volledig in de leiding opgevoerd kan worden, moet de aanwezige lucht er eerst uit. Dat gebeurt vanaf nu en het komende weekend. Als de leiding stabiel blijft liggen en er geen ongewenste en onverwachte dingen gebeuren, gaan maandag de kleppen helemaal open en kunnen de infiltratieplassen in ons duingebied weer worden gevuld. 

Doordat de hele reparatie mooi op schema heeft gelopen, is het effect op de duinen, de waterwinning en de natuur tot een minimum beperkt gebleven. De waterlevering in ons leveringsgebied is geen moment in gevaar geweest. Dit was mogelijk door de voorraad zoetwater in de duinen en de toevoer van voorgezuiverd rivierwater door onze eerste Bergambachtleiding.