Kamillevlinder zorgt voor mijlpaal 5000-soortenjaar

Nationaal Park Hollandse Duinen is soortenrijker dan gedacht. Er zijn meer dan 5000 soorten geteld in eerste 6 maanden.

Meer dan 700 soorten kevers en 500 soorten paddenstoelen hebben ervoor gezorgd dat de teller van het 5000-soorten jaar veel eerder dan gepland bereikt is. In het nieuw op te richten Nationale Park Hollandse Duinen zijn in 2018 al meer dan 5.000 soorten dieren en planten aangetroffen. Het aantal en de korte periode waarin de soorten zijn gevonden verrast biologen. Het laat zien dat deze ‘achtertuin’ van de Randstad tot de soortenrijkste gebieden van Nederland behoort.

De 5000e waargenomen soort is de zeldzame nachtvlinder ‘kamillevlinder’ en is gevonden in Meijendel. Projectleider Hans Lucas van Dunea legt uit waarom het belangrijk is dat de natuur in de gaten wordt gehouden. “De kamillevlinder wordt niet vaak waargenomen en staat in de boeken als zeldzaam, maar waarschijnlijk wordt hij vaak over het hoofd gezien. Als meer mensen gericht zouden zoeken naar rupsen van deze nachtvlinder, zou kunnen blijken dat hij niet zo zeldzaam is als we op dit moment denken. Zo blijkt maar weer dat het inventariseren van de natuur belangrijk is, omdat het echt bijdraagt aan kennis over aanwezige flora en faunasoorten in Nederland.”

Onmisbare vrijwilligers

De lijst met planten en dieren groeit nog elke dag. Een kleine greep uit de lijst: rond dambordje, rozetmos, foptandzwam, veenmol, maansnuituil, kustweidemot, geelgerande waterroofkever en de balkankwikstaart. Het overgrote deel van de waarnemingen wordt ingevoerd door vrijwilligers. Lucas is trots op de inzet van deze bevlogen natuurliefhebbers: “Met dit project laten we zien dat het werk van vrijwilligers nu en in de toekomst van onschatbare waarde is, zonder hen hadden we nooit zoveel waarnemingen kunnen doen in deze korte tijd."

Mensen die tellen aan een plas

Zeldzame vondsten

Vanaf 1 januari zijn nu al meer dan 5.000 soorten in het gebied aangetroffen. Vincent Kalkman, vanuit EIS-Kenniscentrum insecten betrokken bij het project, is vooral trots op de vondst van een bijzondere libel: “Onder de waargenomen soorten bevinden zich veel soorten die nationaal of zelfs internationaal zeldzaam zijn. Zo werd dit jaar voor het eerst de volgens de Europese Habitat Richtlijn beschermde Sierlijke witsnuitlibel aangetroffen. Lang gold deze als één van de zeldzaamste en gevoeligste libellen van West-Europa. De liefhebber van kraakhelder water met veel ondergedoken planten, waarvan de volwassen dieren het liefst op drijfblad zitten, was vanaf 1970 een tijd lang uit Nederland verdwenen. Een prachtig resultaat dus!”

Rijkste natuurgebied van Nederland?

Het vinden van meer dan 5000 soorten, de oorspronkelijke doelstelling van het project, is ruimschoots gehaald. Jenny van Leeuwen, boswachter van Staatbosbeheer en met onder andere het Haagse Bos betrokken bij het project, geeft aan dat ze verrast is door de snelheid waarmee een dergelijke hoeveelheid soorten gevonden is. “Het ziet er nu naar uit dat de lijst komende maanden verder zal groeien en misschien wel voor het eind van het jaar richting de 7.000 soorten gaat. In de winter worden alle waarnemingen gecontroleerd en worden soorten die nieuw zijn voor Nederland gepubliceerd in vaktijdschriften. Nationaal Park Hollandse Duinen is misschien nog wel soortenrijker dan we zelf hadden verwacht! Maar dat is misschien ook niet verwonderlijk, want het Nationaal Park omvat niet alleen het kustgebied tussen Hoek van Holland en Noordwijk, maar loopt van de weidse duinen via de landgoederen en polders tot aan het centrum van Den Haag. Het is daarmee bijzonder divers en dus ook zeer soortenrijk."

Wedstrijd: raad hoeveel soorten we gaan bereiken

Op het blog op de website 5000-soortenjaar verschijnen wekelijks mooie foto’s van bijzondere vondsten, geschreven door experts van diverse soortgroepen. Zo schreef libellenkenner Klaas-Douwe B. Dijkstra een prachtig blog over de bijzondere libellen en juffers die het Nationaal Park rijk is en waar er steeds maar meer van bij komen. Maar hoeveel soorten worden er dit jaar totaal waargenomen? Die vraag is nu een heuse prijsvraag. Raad hoeveel soorten er in 2018 worden waargenomen in Nationaal Park Hollandse Duinen en win mooie excursies bij de betrokken partners. “Dat het er meer dan 6.000 zullen worden, durven we zo zachtjes aan met trots al wel te zeggen!” vult Jenny van Leeuwen aan. Kijk op de website 5000-soortenjaar voor deelname aan de wedstrijd.

Over het 5000-soortenjaar

Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea Duin & Water, Staatbosbeheer en EIS kenniscentrum insecten. In 2018 wordt een jaar lang de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht door bestaande en nieuwe vrijwilligers. Het Nationaal Park beslaat grofweg 200 km² en omvat meer dan 4.500 hectare waardevolle natuur, 36 kilometer strand, tientallen prachtige dorpen, adembenemende bollenvelden, statige landgoederen en talloze interessante musea en historische gebouwen. De voortgang van het project is te volgen op de website van het 5000-soortenjaar.

 

Witsnuitlibel