Agrarisch ondernemer ontvangt de Dunea Innovatieprijs 2018

Agrarische ondernemers in de Bommelerwaard zijn ook dit jaar weer uitgedaagd om mee te dingen naar de Dunea Innovatieprijs 2018.

De ingezonden ideeën zijn beoordeeld op de mate van vernieuwing, toepasbaarheid, kosten en op de verbetering voor milieu en water. De prijswinnaar is op 6 december bekendgemaakt tijdens een openbare bijeenkomst op de productielocatie Brakel van Dunea in Poederoijen. Niemand minder dan Rossumse fruitteler Anton van Herwaarden heeft de jaarlijkse innovatieprijs gewonnen. 

Dunea Innovatieprijs: schoonwater 2018
Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea gebruikt het rivierwater uit de Afgedamde Maas voor de productie van drinkwater voor 1.3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea is al jaren nauw betrokken bij duurzame ontwikkeling van de Bommelerwaard. Agrariërs in het gebied worden gestimuleerd om innovatieve maatregelen te nemen die goed zijn voor de eigen bedrijfsvoering, voor het milieu in de regio en de waterkwaliteit van de Afgedamde Maas. Om de beste ideeën boven water te krijgen, stelde Dunea ook dit jaar weer een innovatieprijs beschikbaar voor de agrariërs in de Bommelerwaard.

Wie deden mee
Fruittelers, veehouders, akkerbouwers en loonwerkers in de Bommelerwaard kwamen dit jaar met een variatie aan innovatieve ideeën ter bescherming of verbetering van het grond- en oppervlaktewater. De ingezonden innovaties liepen uiteen van ideeën voor het produceren met minder gewasbeschermingsmiddelen, met minder uit- en afspoeling van meststoffen tot maatregelen voor minder energiegebruik. 

Beoordeling
De jury bestaat uit Ad de Waal Malefijt, divisiemanager Bron tot Kraan van Dunea, Mathieu Gremmen, waarnemend dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en Marc André de la Porte, voorzitter Kring Midden-Nederland van de NFO. De jury beoordeelde de ingestuurde innovaties op de mate van vernieuwing, het milieuresultaat, de praktische toepasbaarheid en op de kosten/baten van de innovatie.

Dit jaar is Anton van Herwaarden dus de gelukkige. Hij teelt in Rossum appels, peren en kersen. Voor restjes spuitmiddelen bedacht hij de phytobac. Dit is een waterdichte bak gevuld met substraat, stro en turf. Dit mengsel breekt volgens hem spuitrestanten af. Iedere fruitkweker heeft restjes spuitmiddel, al is het maar omdat er altijd iets in de tanks blijft zitten. De phytobac zorgt ervoor dat deze middelen niet meer in het milieu terecht komen. 


Eerdere winnaars in 2015 en 2016 hadden ideeën voor de opslag van restanten spuitvloeistof en voor een manier om onkruid tegen te gaan met hete lucht. Ook dit jaar belooft weer een bijzondere winnaar op te leveren.

Prijsuitreiking

Op 6 december 2018 werd het juryrapport gepresenteerd. Anton heeft een geldbedrag van € 2.000,- in de wacht gesleept beschikbaar gesteld door Dunea.