Klimaatkrachtig Delfland. In beweging voor een klimaatkrachtige regio

Donderdag 29 november was de aftrap van de beweging Klimaatkrachtig Delfland in het ADO-stadion. En dat doen we samen met het netwerk en onze partners!

Dat het klimaat veranderd is met het steeds extremere weer nu wel duidelijk, dat stoppen we niet meer. Wel kunnen we ons gebied ertegen wapenen. Zodat hitte, extreme droogte en fikse buien tot minder overlast en schade lijden. Als partners van Klimaatkrachtig Delfland inspireren we elkaar, we bundelen onze krachten, verbinden netwerken en delen kennis. Zo werken we samen aan een klimaatbestendige regio.

Inspireren en verbinden
Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland vóór de regio Delfland. Er zijn al veel goede initiatieven om de regio klimaatbestendig te maken. Helaas zijn deze vaak nog onzichtbaar voor een breed publiek.

Het netwerk Klimaatkrachtig Delfland verbindt partijen, initiatieven en projecten en wisselt kennis en kunde uit. Het inspireert en faciliteert hen om samen te werken. Het laat aansprekende projecten en initiatieven van partners zien en zet daarmee andere partijen aan om ook in beweging te komen. Met elkaar maken we onze regio leefbaar. Daar ligt de kracht van Klimaatkrachtig Delfland.

 

Conferentie ‘Samen vangen we de extremen op!’
Om de beweging een vliegende start te geven organiseerde het Hoogheemraadschap van Delfland de conferentie ‘Samen vangen we de extremen op!’

Inspirerende gastsprekers en voorbeeldprojecten, vele workshops en volop gelegenheid om kennis uit te wisselen; de ruim 300 deelnemers en sprekers gingen deze dag met elkaar aan de slag. Het netwerk is divers: van medewerkers van gemeenten, waterschappen,woningcorporaties, ontwerpers, adviesbureaus, verzekeraars, ontwikkelaars, LTO Noord glaskracht, vastgoedeigenaren, productleveranciers, tuincentra, hoveniers, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten tot netwerkorganisaties.

Met de ondertekening van de partnerverklaring slaan 40 partijen de handen ineen om samen te werken aan de klimaatbestendige regio. We zijn trots op deze brede betrokkenheid van de partners!

 

Klimaatkrachtig doorgeeftrofee
Er zijn al veel goede initiatieven. Deze willen we graag in het zonnetje zetten. Dat doen we met de Klimaatkrachtig doorgeeftrofee. De eerste trofeeën werden deze dag uitgereikt aan drie partijen! Stuk voor stuk klimaatkrachtige partners die met hun initiatief een voorbeeld en inspiratie zijn voor anderen. De komende tijd mogen zij pronken met de trofee. Daarna gaan zij op zoek naar andere initiatiefnemers die ook een pluim verdienen voor hun mooie project(en) of initiatieven. Zij geven de trofee dan door. Via social media volgen we de reis van de doorgeeftrofee door de regio! #Klimaatkrachtig

Met elkaar zijn we Klimaatkrachtig Delfland.

Ook partner worden? Check www.klimaatkrachtig.nl/partners