Fietspad Meijendelseweg gefaseerd dicht

Fietspad Meijendelseweg gefaseerd dicht ivm aanleg regenwaterafvoerleiding.

Deze week starten de werkzaamheden aan de regenwaterafvoer langs de Meijendelseweg in Meijendel. De werkzaamheden nemen ongeveer zes weken in beslag. Om de regenwaterafvoerleiding aan te kunnen leggen, moet het fietspad worden afgesloten. Dit gebeurt gefaseerd.

Duurzaam

Dunea doet dit omdat wij in het duingebied Meijendel een gescheiden afvoer van riool- en regenwater hebben. Echter deze gescheiden waterstromen worden bij de parkeerplaats Kievietstop gezamenlijk op het rioolstelsel van de gemeente Wassenaar gekoppeld. Dat is niet echt duurzaam. Bovendien is even verderop bij de Duinvoetlaan wel een gescheiden riool- en regenwaterleiding door de gemeente Wassenaar aangelegd. Om duurzaam het het regenwater om te gaan, willen wij ook het tussenliggende deel voorzien van een gescheiden systeem. Daarom wordt er in het deel langs de Meijendelseweg vanaf de parkeerplaats tot aan de Duinvoetlaan de regenwaterafvoerleiding aangelegd.

Hiermee wordt in de toekomst het rioolnet van de gemeente niet meer overbelast met schoon regenwater. En het schone regenwater wordt dadelijk gescheiden afgevoerd naar de boezemsloot  in de Buurtweg. Nadat wij de leiding hebben aangelegd, dragen wij hem over aan de gemeente Wassenaar.

Mogelijk overlast

Wat betekent dit voor de bewoners langs de Meijendelseweg tussen de parkeerplaats Kievietstop en de Duinvoetlaan. Dunea heeft voordat de werkzaamheden gaan beginnen de huidige situatie opgenomen. Dat geldt voor zowel het fietspad, als voor de rijbaan en voor de verschillende muurtjes langs het wandelpad. Wij proberen tijdens de werkzaamheden de toegang tot de percelen zo min mogelijk te verstoren. Voor de fietsers en wandelaars wordt een deel van de Meijendelseweg gebruikt. Daarmee wordt mogelijke hinder tot een minimum beperkt. De omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven.