Dunea ontvangt minister Van Nieuwenhuizen

Vandaag heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kennisgemaakt met Dunea en haar belangrijkste drinkwaterbron: de Afgedamde Maas. Om ook in de toekomst goed en veilig drinkwater te kunnen leveren, is het van groot belang dat Nederlandse drinkwaterbronnen beter worden beschermd. Dunea is blij dat de minister hier aandacht voor heeft.

Dunea-directeur Wim Drossaert ontving de minister vandaag in Brakel. Hier neemt Dunea het water uit de Afgedamde Maas in om het voor te zuiveren en verder te transporteren naar de duinen tussen Monster en Scheveningen. Daar wordt het verder gezuiverd tot goed en lekker drinkwater voor zo’n 1,3 miljoen mensen in Zuid-Holland. Wim Drossaert: "Een goede waterkwaliteit begint bij de bron, want wat er niet in zit, hoeven we er ook niet uit te halen. Daarom pleiten wij samen met andere waterbedrijven voor beleid dat zorgt voor schone drinkwaterbronnen. Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies moeten het drinkwaterbelang van onze rivieren voorop stellen, drinkwaterbronnen beschermen en strenge eisen stellen aan bijvoorbeeld lozingsvergunningen. Ik ben blij dat ik daarover de minister heb kunnen spreken."

In de Afgedamde Maas treft Dunea sporen aan van medicijnen, bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen. Stoffen die dankzij de moderne meettechnieken steeds sneller in steeds lagere concentraties worden gedetecteerd. Wim Drossaert: "Nu voldoet het drinkwater nog steeds aan alle normen, is het veilig en betrouwbaar. Maar de opkomst van nieuwe stoffen en ontwikkelingen als klimaatverandering en vergrijzing - en daarmee toenemend medicijngebruik - hebben effect op de waterkwaliteit in de rivieren en daarmee op de kwaliteit van het drinkwater. Als we niets doen, kan dat op lange termijn tot problemen leiden. Het is onze wettelijke taak om veilig drinkwater te leveren. Daar staan we voor, maar daarvoor hebben we ook anderen nodig. Laten we daarom zuinig zijn op onze drinkwaterbronnen en er een gezamenlijke opdracht van maken: overheden, industrie, land- en tuinbouw en burgers. Zo werken we allemaal aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening."

Over het bezoek

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bezocht Dunea op uitnodiging van Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland. De minister werd ontvangen door Peter van der Velden (voorzitter Vewin) en Wim Drossaert (directeur Dunea).