Dunea klaar voor AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat 25 mei in. Dunea is hiermee aan de slag gegaan en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.

De nieuwe privacywet zorgt ervoor dat u meer rechten krijgt. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten. De wet stelt dat het voor de betrokkene duidelijk moet zijn dat zijn/haar gegevens verwerkt worden, welke gegevens verwerkt worden en hoe dit gebeurt. In onze privacyverklaring leest u meer over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via klantenservice@dunea.nl.