Dunea helpt de bijen

Op vrijdag 1 juni, tijdens het jaarlijkse Bijenlandschap-event bij Heineken, ondertekenden BIZ Grote Polder, De Groene stad, landschapstafel Duin- en Bollenstreek, het Wellantcollege en Dunea de visie van Groene Cirkel Bijenlandschap. Het totaal aantal partners komt hiermee op 26.

Groene Cirkel Bijenlandschap is een samenwerking die de achteruitgang van de Honingbij, de Hommel en de Wilde Bij tegengaat. Met de ondertekening committeert Dunea zich officieel met hun visie. Het geeft ons de gelegenheid om het belang van de duinen voor het maken van drinkwater en ons goede natuurbeheer nog breder uit te dragen.

Als natuurbeheerder van de duinen tussen Katwijk en Monster staat biodiversiteit hoog op de agenda bij Dunea. Ad de Waal Malefijt, divisiemanager Duin & Water: "Onze duinen kennen een relatief hoge biodiversiteit en dat is een indicator van een goede en duurzame omgeving. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. De achteruitgang van de bijen en hommels is helaas nog steeds niet tot stilstand gekomen en er is een gebrek aan geschikte plekken voor nesten. Onze duingebieden worden steeds belangrijker voor bijen en hommels, dus onze beheersmaatregelen ook. Voor succes is echter samenwerking nodig, want in onze omgeving zijn goed ingerichte bijenlinten en stukjes groen nodig, die zorgen voor routes waarlangs insecten en andere dieren kunnen migreren van en naar ons duingebied  en naar andere gebieden. In gesprekken over omgevingsvisies nemen we biodiversiteit daarom mee."

Wat doet Dunea voor bijen?

  • We zorgen voor voldoende bloemen voor insecten.
  • In omgevingsvisies denken we graag mee over de groene leefomgeving waarbij biodiversiteit voor ons belangrijk is en we met partners in onze nabije omgeving de achteruitgang van zowel de wilde bij als de honingbij en de hommels te doen stoppen.
  • In de landschapstafel Duin Horst en Weide hebben we samen met Zoetermeer het project 'ecologische verbindingen en stapstenen', geïnitieerd. Het project zorgt voor een mooie ecologische en recreatieve verbinding naar zee en onze duinen.
  • In Brakel, waar we rivierwater innemen, doen we mee aan een vergelijkbaar initiatief: BeeDeals (met Jumbo, gemeenten, provincies, e.a.). Wij hebben de terreinen rondom ons innamepunt 'bij-vriendelijk' gemaakt. De insecten dragen op hun beurt weer bij aan een natuurlijke bestrijding van plagen bij de boomgaarden en akkers in de Bommelerwaard. Boeren en tuinders hebben zo minder pesticiden nodig, zodat er minder belandt in het oppervlaktewater. Zo helpen bijen mee aan een schone bron voor drinkwater van Dunea.