Dunea en Haeghe Groep willen samenwerking uitbreiden

Antoinette de Graaf, waarnemend operationeel directeur Haeghe Groep en Wim Drossaert, directeur Dunea, ondertekenden op 19 februari 2018 een intentieverklaring voor het versterken van de samenwerking. Daarmee willen beide partijen de huidige samenwerking uitbreiden en meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden op passend werk binnen Dunea.

Vandaag ondertekenden Antoinette de Graaf, waarnemend operationeel directeur Haeghe Groep en Wim Drossaert, directeur Dunea een intentieverklaring voor het versterken van de samenwerking. Daarmee willen beide partijen de huidige samenwerking uitbreiden en meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden op passend werk binnen Dunea.

Sinds enige tijd zijn al op beperkte schaal mensen succesvol bij Dunea aan het werk via Haeghe Groep Schoon en Groen. Om deze gedetacheerde medewerkers goed te begeleiden hebben vier leidinggevenden een training bij de Haeghe Groep gevolgd. Inmiddels hebben beide organisaties op basis van hun ervaring vastgesteld dat er meer mogelijkheden zijn voor samenwerking. Wim Drossaert: “Voor Dunea is het als maatschappelijk betrokken onderneming belangrijk om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. De ervaring leert dat zij positief bijdragen aan onze organisatie. Daarom zien wij deze samenwerking als waardevol.”

Intentieverklaring

Met deze intentieverklaring willen Haeghe Groep en Dunea vanaf de zomer het aantal door de Haeghe Groep gedetacheerde medewerkers bij Dunea uitbreiden. Daarvoor worden werkzaamheden gebundeld en extra aandacht gegeven aan opleidingen. Op dit moment wordt gewerkt aan een constructie waarbij het Wellant college samen met Dunea en de Haeghe Groep de samenwerking, opleiding en ontwikkeling van de medewerkers vorm gaat geven. Het gaat dan om het bedienen van de verschillende machines, kennis van het natuurgebied en ontwikkeling van de bijbehorende competenties. Antoinette de Graaf: “Indrukwekkend hoe Dunea door deze samenwerking met de Haeghe Groep sociaal ondernemen integreert in alle lagen van de organisatie.”