Droogte update

Er is voldoende drinkwater, maar ga er bewust mee om en verspil het niet. Dunea houdt ondanks de droogte de drinkwatervoorziening op peil. Zolang het waterpeil van de Maas in orde is, hebben wij voldoende aanvoer en zijn er geen problemen met onze voorraad.

Dunea is een oppervlakte waterbedrijf en wint voor de productie van drinkwater water uit de Afgedamde Maas. Dat water wordt in Bergambacht voorgezuiverd en vervolgens via ondergrondse leidingen getransporteerd naar de duinen in Katwijk, Scheveningen en Monster. Daar wordt het verder gezuiverd en vervolgens het leidingnet ingepompt.

Omdat er eerder dit jaar in Frankrijk voldoende regen is gevallen, is het waterpeil van de Maas en de kwaliteit vooralsnog, ondanks de droogte, op voldoende niveau gebleven. Mocht het niveau in de Maas dalen, dan heb je kans op verhoogde concentraties vervuiling. Uiteraard monitoren wij hier goed op en nemen we indien nodig maatregelen. 

Omdat Dunea over een robuust leidingnet beschikt, zijn er ook bij een eventuele toename van het watergebruik geen problemen met de waterdruk te verwachten.

Niet verspillen

Natuurlijk blijft Dunea benadrukken dat het belangrijk is om verantwoord met drinkwater om te gaan en het niet onnodig te verspillen en het gebruik te verspreiden zodat de piekbelasting minder wordt. Door de warmte is het water dat uit de kraan komt wel iets warmer dan normaal. Dit kan geen kwaad. Met ijsblokjes of water in de koelkast zetten (maximaal 3 dagen) drinkt u alsnog lekker koel water.

Drink genoeg water

Met de aanhoudende warmte is het belangrijk om voldoende water te drinken. Thuis, uit de kraan, of bij een van de 140 openbare tapkranen in ons leveringsgebied.

Kortom, voor wat betreft het drinkwater, de capaciteit en de druk in de leidingen heeft Dunea geen probleem en zien wij ook in de nabije toekomst geen problemen bij de drinkwaterlevering aan onze klanten.