Brand in duingebied Scheveningen

Vrijdag is een brand ontstaan in het Nettenboetsterveld, op 30 meter afstand van het fietspad Pompstationsweg in Scheveningen. Brandweer Haaglanden is daarbij groot uitgerukt, omdat er met Code Rood geen risico wordt genomen.

In ons waterwingebied mogen geen chemische blusmiddelen worden gebruikt. Daarom is met water, zwepen en veel mankracht de brand bedwongen. Ongeveer 2,5 hectare grasland en bossages gingen verloren. Er waren gelukkig geen gewonden. Ook de twee runderen die in het veld staan voor begrazing, hebben een veilig heenkomen gevonden.

Roken en vuur verboden 

Dunea kan niet genoeg benadrukken dat roken en vuur verboden is in de duinen, gezien de nog steeds zeer droge natuur.