De natuur heeft het zwaar

De natuur in onze duingebieden Solleveld, Meijendel en Berkheide heeft te lijden onder de droogte. De effecten zullen voorlopig zichtbaar blijven. Dunea is alert, maar we weten dat de natuur heel veerkrachtig is en zichzelf herstelt.

Effect op flora en fauna

Rondom onze infiltratieplassen, die belangrijk zijn voor onze waterwinning, handhaaft de natuur zich redelijk. Ook de duinvalleien zijn nog vochtig genoeg, maar aan het duingrasland is het resultaat van de aanhoudende droogte goed te zien. Je ziet dat bomen hun blad nu al verliezen en dat sommige planten uitdrogen.

Onze duinwachters letten goed op het welzijn van onze grazers, zoals de Gallowayrunderen, schapen en Konikpaarden. Het grootste deel van de infiltratieplassen staat op normaal niveau voor het vinden van water en voedsel. Voor insecten en andere kleine dieren is het vinden van voedsel moeilijker, omdat planten en struiken verdroogd zijn en dus geen nectar bieden. Het totale effect van de droogte op de flora en fauna zal volgend jaar pas goed te zien zijn.

Brandgevaar

Door de droogte is het risico op een duinbrand groot; code rood. We vragen onze recreanten hiermee rekening te houden. Laat dus geen afval slingeren, gooi geen sigarettenpeuken weg en maak geen open vuur.