Dalende waterprijs, iets hogere waterrekening in 2019

De prijs per 1000 liter drinkwater daalt, net als de afgelopen jaren, licht in 2019. Door verhoging van de btw gaat de waterrekening voor de meeste huishoudens in 2019 toch iets hoger uitvallen.

Dunea investeert structureel in het zo efficiënt mogelijk produceren van drinkwater om daarmee tegen zo laag mogelijke kosten lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen aanbieden. De afgelopen decennia heeft dit geresulteerd in dalende tarieven voor drinkwater. Zo ook in 2019. Per 1 januari 2019 kost duizend liter drinkwater € 0,98 exclusief btw. De nieuwe tarieven van Dunea zijn tijdens de aandeelhoudersvergadering op 22 november vastgesteld door de aandeelhoudende gemeenten.

Vastrecht

Naast de kosten voor het waterverbruik brengt Dunea haar klanten ook vastrecht in rekening, onder meer voor het onderhoud van het leidingnet en de zuiveringsinstallaties. Het vastrechttarief voor een basisaansluiting stijgt per 1 januari 2019 slechts met 26 cent voor een heel jaar. Het vastrecht voor de leveringscapaciteit QN 2,5 daalt. De tarieven voor grotere leveringscapaciteiten gaan omhoog.

Belastingen één derde van uw waterrekening

Huishoudens en bedrijven betalen, naast hun drinkwaterverbruik, ook een aantal overheidsheffingen via de waterrekening: precario op waterleidingen, Belasting op Leidingwater (BoL) en btw. Dit zijn kosten die Dunea aan de lokale of rijksoverheid moet betalen en daarom onderdeel uitmaken van de waterrekening.

“Vooral de voorgenomen btw-verhoging werkt het komende jaar door in de drinkwaterrekening”, legt Dunea-directeur Wim Drossaert uit. “Veel klanten gaan onder de streep iets meer betalen, ondanks de dalende waterprijs. Dat komt doordat btw niet alleen over het drinkwaterverbruik wordt berekend, maar over alle onderdelen van de waterrekening. Met de stijging van de btw naar 9% bestaat in ons leveringsgebied een waterrekening gemiddeld voor 33% uit belastingen.”

Precario

Na 2020 zal de belastingdruk op de waterrekening dalen. Dan mogen gemeenten geen precario op kabels en leidingen in gemeentegrond meer in rekening brengen. De gemeente Hillegom is precario stapsgewijs aan het afbouwen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft precario in 2018 al helemaal afgeschaft.

Tarievenregeling

Voor een huishouden met een verbruik van 150 m3 per jaar betekenen de nieuwe tarieven een stijging van ongeveer 8 euro op de periodeafrekening. 
Meer informatie over de tarieven en rekenvoorbeelden vindt u op onze tarievenpagina