Belasting moet waterrekening niet laten stijgen!

Dunea heeft het kabinet via branchevereniging Vewin gevraagd de Belasting op Leidingwater te verlagen. Dit om de aanstaande btw-stijging van 6% naar 9% te compenseren. “Belastingen moeten de waterrekening niet laten stijgen, terwijl wij door innovaties ons duurzame product zo goedkoop mogelijk weten te houden,” betoogt directeur Wim Drossaert.

Meer belasting op kraanwater dan op water uit flessen?

Drinkwater is een duurzaam product en een eerste levensbehoefte. Daarom valt het product en de dienst onder het lage btw-tarief van 6%. Dit tarief stijgt per 1 januari 2019 echter naar 9%, ook voor drinkwater. Dunea vindt dit onbegrijpelijk en onverkoopbaar in deze tijd. Drossaert: “Drinkwater uit de kraan is een gezond en duurzaam product. De belastingen zouden juist lager moeten zijn dan op water in plastic flessen.”

Belasting over belasting

Dat dit niet het geval is, heeft twee oorzaken: Het kabinet wil supermarktdranken zonder suiker lager belasten omdat ze gezond zijn. Tweede oorzaak is dat de overheid drinkwaterverbruik naast btw ook nog belast via Belasting op Leidingwater (BoL). Lokaal hebben waterbedrijven bovendien nog steeds te maken met Precario op leidingen in gemeentegrond. Precario en BoL zijn heffingen, zodat een consument daar straks ook 9% btw over betaalt. Een waterrekening zal 3% per jaar stijgen als gevolg van het voorgenomen kabinetsbeleid. Voor een gemiddelde waterrekening komt dat neer op ongeveer zeven euro per jaar.

Richting 30% belasting op drinkwater

In de afgelopen vijftien jaar is de kostprijs van drinkwater, mede door innovaties in de drinkwatersector, nauwelijks gestegen. Gecorrigeerd voor inflatie is zelfs sprake van een bijna voortdurende daling. Maar het profijt voor de consument wordt teniet gedaan door steeds hogere belastingen. Twintig jaar geleden bestond het consumententarief voor drinkwater voor bijna 15% uit belastingen, tien jaar geleden was dat bijna 25% en na de komende btw-verhoging zal dat zo'n 30% zijn. Dat past niet bij een eerste levensbehoefte en bij het een kabinetsbeleid gericht op stimulering van duurzaamheid en een gezonde leefstijl. Drinkwater is niet alleen gezond, maar ook duurzaam: het wordt op milieuvriendelijke wijze gemaakt en zonder verpakking en vrachtwagenkilometers bij iedereen bezorgd: thuis, op het werk, in de sportkantine en de horeca.