NPHD 5000-soortenjaar van start!

In het Nationaal Park Hollandse Duinen zijn een heleboel verschillende soorten planten en dieren te vinden. In 2018 gaan we al deze verschillende soorten in het gehele gebied inventariseren. Op zaterdag 6 januari 2018 is de aftrap van het zogeheten ‘5000-soortenjaar’ in natuurgebied Meijendel.

Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) behoort tot een van de rijkste natuurgebieden van Nederland. Het 5000-soortenjaar is een kans om bezoekers de diversiteit van het gebied te laten beleven. Het soortenjaar is een ideale gelegenheid om kennis te maken met een hoeveelheid aan soorten in het gebied en met de verschillende natuurorganisaties die in het duin actief zijn. Tevens worden de verzamelde gegevens gebruikt voor het natuurbeheer en voor onderzoek.

5000-soortenjaar

Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea, Staatsbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en Waarneming.nl. In 2018 wordt een jaar lang, de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht. Het doel van dit themajaar is tweeledig:

  • Laten zien hoe rijk en bijzonder de flora en fauna in dit gebied is door het vinden van meer dan 5000 verschillende soorten.
  • Het werk van onze vrijwilligers is nu en in de toekomst van onschatbare waarde voor ons. Daar willen we graag aandacht voor vragen. We hopen met het 5000 soortenjaar ook nieuwe vrijwilligers te werven.

Aftrap

Op 6 januari trappen we het 5000-soortenjaar af en maken we een vliegende start met het vinden van de eerste 500 soorten. Om 09.00 uur staat de koffie klaar in bezoekerscentrum de Tapuit, Meijendelseweg 40, Wassenaar. Om 10.00 uur gaan we de duinen in en gaan we op zoek naar verschillende soorten planten, korstmossen, waterbeesten, vogels, strandbeesten en overwinterende vogels. Zowel de vrijwilligers van Dunea en Staatsbosbeheer als landelijke soortenexperts zijn uitgenodigd om mee te doen. Doelsoort van deze dag is de sneeuwspringer; in de Nederlandse duinen alleen bekend in Meijendel. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.tinyurl.com/5000aftrap. Voor iedereen die zich van te voren opgeeft staan soep en broodjes klaar.

Waarneming.nl

Er worden het gehele jaar allerlei activiteiten georganiseerd, variërend van een regionale nachtvlindernacht met De Vlinderstichting waarbij we op 10 plekken willen tellen tot een stranddag met stichting Anemoon waarop er op een aantal plekken langs de kust naar zeedieren wordt gezocht, ook wel bekend als 'korren'. De soorteninventarisatie wordt geregistreerd via www.waarneming.nl en ObsMapp, een app om flora- en fauna-waarnemingen met je mobiel in te voeren. Vrijwilligers die gebruik maken van andere portals kunnen dit blijven doen, maar alleen bij het invoeren op waarneming.nl tellen de soorten mee voor het 5000-soortenjaar. De waarnemingen kun je bekijken op de projectpagina https://hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php. In januari komt er een speciale website beschikbaar waarop de voortgang te volgen is. Op die website wordt ook het programma van het 5000-soortenjaar gepubliceerd. Een tweetal evenementen staat al vast: de aftrap op 6 januari en een groot inventarisatieweekend van 25-27 mei 2018.

Nationaal Park Hollandse Duinen

In 2016 is Nationaal Park Hollandse Duinen verkozen tot ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. De oprichting van dit Nationaal Park geeft de kans om het meest Hollandse natuurgebied van Nederland nog beter op te kaart te zetten. Nationaal Park Hollandse Duinen is een natuurlijke verbinding van organisaties die samenwerken om natuur, landschap en erfgoed in de Hollandse kuststreek door bescherming en ontwikkeling te versterken én in de hoofden en harten van mensen te verankeren. Nationaal Park Hollandse Duinen is belangrijk voor Dunea om drinkwater en natuur in de duinen te kunnen blijven beschermen en de groeiende recreatievraag op regionale schaal aan te pakken. Daarom heeft Dunea afgelopen jaar het voortouw genomen om Nationaal Park Hollandse Duinen verder vorm te geven.