Tarieven drinkwater getoetst door ACM

Drinkwaterbedrijven voldoen nog niet volledig aan de eisen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt aan de rapportage over de totstandkoming van de tarieven. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek door de ACM. Ook Dunea heeft verbeterpunten gekregen voor 2018.

Het rapport dat de toezichthouder op de drinkwatersector – de Inspectie Leefomgeving en Transport – heeft overhandigd aan de Minister van I&M geeft de drinkwaterbedrijven handvatten ter verbetering van de transparantie over de opbouw van de drinkwatertarieven. Zelf gaat de toezichthouder een toetsingskader opstellen zodat helder wordt waaraan de drinkwatersector moet voldoen om een voldoende te scoren.
 
Dunea neemt het rapport met de verbeterpunten ter harte en werkt graag samen om het toetsingskader helder en toepasbaar te krijgen. Het bedrijf voldeed op vier van de 19 punten niet en op twee strikt genomen niet. “Toezicht is belangrijk en houdt ons scherp,” stelt directeur Wim Drossaert. “Met de tariefonderbouwing 2018 willen we volledig voldoen aan de toezichtcriteria van de ACM.”