Samenwerking leidt tot boetes voor vervuilers

Waterschap Rivierenland heeft drie bedrijven in de Bommelerwaard opgespoord en beboet voor het gebruik van het verboden bestrijdingsmiddel Dichloorvos. Een doortastende actie in het belang van waterkwaliteit in de omgeving en van onze drinkwaterbron in het bijzonder. Uitwijken naar een andere bron was daardoor niet nodig.

Eind februari van dit jaar trof Dunea bij reguliere metingen sporen van Dichloorvos aan in het kanaal dat slechts een gemaal is verwijderd van de Afgedamde Maas, dé belangrijkste bron voor de drinkwaterproductie van Dunea. De ontdekking werd direct gemeld aan Waterschap Rivierenland.

 

“Wij monitoren de waterkwaliteit van het kanaal om ongewenste stoffen vanuit de bedrijvige Bommelerwaard vroegtijdig te signaleren,” vertelt divisiemanager Duin & Water Ad de Waal Malefijt. “Dat hoeft niet altijd om overtredingen te gaan. De norm voor oppervlaktewater verschilt bij sommige stoffen veel van de norm voor water dat mag worden gebruikt voor de productie van drinkwater. Wij zien verstoringen voor de drinkwaterproductie graag tijdig aankomen, zodat we maatregelen kunnen treffen.” In dit geval ging het wel om een overtreding want Dichloorvos is een verboden bestrijdingsmiddel en is het waterschap direct op onderzoek uitgegaan.

 

Opsporing

Aanwijzingen uit meetnetten van het waterschap en gerichte watermonsters verkleinden het zoekgebied. Uiteindelijk leidde dit tot een aantal gerichte bedrijfsbezoeken door handhavers van het waterschap en medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij één bedrijf werd Dichloorvos in het drainagewater van de kas aangetroffen. Bij een drietal bedrijven zat het in gewassen. Bij deze drie bedrijven is een boeterapport opgemaakt door de NVWA. Het waterschap heeft bij twee bedrijven een lozingsverbod opgelegd. Bij de controlemonsters eind maart is de stof niet meer aangetroffen in het oppervlaktewater.

 

Dunea is blij met de goede samenwerking met Waterschap Rivierenland. Malefijt: “In 2012 hebben we elkaar goed leren kennen toen er Dimethomorf werd aangetroffen in en rond de polder. Toen zijn we tot en met de rechtbank samen opgetrokken.” Begin 2016 was het weer mis door een middel uit de polder, toen met Dimethoaat. Dunea moest toen bijna drie maanden lang uitwijken naar een andere bron. Malefijt: “Zowel Waterschap Rivierenland als Dunea werken samen met organisaties uit de regio die zich inzetten voor schoon water en schone bronnen. Met een bedrijfsafvalwatersysteem moeten de risico’s straks echt gaan afnemen. Dat is niet alleen fijn voor de drinkwaterproductie, maar natuurlijk ook voor een gezond milieu en een fijne leefomgeving."

 

  • Meer over gebiedscampagne Mijn Bron
  • Naar Waterschap Rivierenland
  •