Ontwikkeling gebied met barakken weer terug bij af

De gemeente Katwijk koos in mei voor het barakkendorp waarbij bijna alle gebouwen behouden blijven, maar geeft nu aan de barakken niet over te willen nemen. Terwijl de keuze van het barakkendorp inhield dat de gemeente de barakken wel zou overnemen. Dunea begrijpt dit niet en voelt zich aan ‘t lijntje gehouden.

Het is hoog tijd dat de gemeente kleur bekent wat betreft de barakken. Dunea heeft het gebied hard nodig om in de toenemende vraag naar drinkwater te blijven voorzien. De gemeente draait nog steeds om de hete brij heen: blijven de barakken en neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid daarvoor, of krijgt Dunea de ruimte voor een toekomstgerichte oplossing?

Landschapspark

Dunea heeft nog steeds de voorkeur voor een integrale oplossing in de vorm van een aantrekkelijk landschapspark. Het landschapspark biedt ruimte voor het behoud van erfgoed én waterwinning, natuur en recreatie. Het landschapspark geeft ons de ruimte om het gebied te betrekken bij het Nationaal Park Hollandse Duinen. Als onderdeel van dit natuurgebied komt er dan ruimte voor waterwinning en meer recreatie, denk aan recreatieverbindingen met de naastgelegen gebieden. In deze variant kan een deel van de barakken behouden worden en krijgt een passende functie binnen het gebied, zoals een museum- of horecafunctie, waardoor zij weer tientallen jaren meekunnen. Als voorbeeld kun je denken aan de vallei Meijendel waar op een centraal trefpunt ons bezoekerscentrum, De Tapuit, en speelgelegenheid en horeca zijn gerealiseerd. Dat kan hier ook!

Dunea wil het gebied in deze variant zelf voor eigen rekening integraal ontwikkelen. We hebben dan wel de samenwerking met de gemeente bij deze variant hard nodig. Niet alleen voor de vergunningen maar ook om mee te denken hoe we dit gebied samen op de kaart kunnen zetten.

Wim Drossaert, directeur van Dunea: “Als de gemeente vasthoudt aan de variant van een ‘barakkendorp’ dan is de voorwaarde dat de gemeente de barakken overneemt. Dunea is als drinkwaterbedrijf niet in de positie om in een risicovolle vastgoedontwikkeling te stappen waar onze klanten de rekening voor betalen. Dunea kan wel investeren in waar we écht goed in zijn: drinkwaterwinning, natuur en recreatie. Wij hopen dat de gemeente daad bij het woord voegt en de barakken overneemt óf haar keuze heroverweegt en alsnog kiest voor een toekomstgerichte oplossing.”

Achtergrond

Dunea wil graag een nieuwe toekomst voor het gebied van de barakken langs de Wassenaarseweg in Katwijk. De toekomstvarianten van OKRA leken perspectief te bieden voor een gezamenlijke visie over wat we nu gaan doen met dit gebied. De barakken in Katwijk zijn militair erfgoed en door de gemeente Katwijk aangewezen als gemeentelijk monument. De 17 barakken aan duinzijde zijn eigendom van Dunea. Al bijna tien jaar is er discussie over de toekomst van de barakken. Betekent de status van gemeentelijk monument dat alle barakken behouden moeten blijven? Of is er een oplossing mogelijk waarbij een deel van de barakken behouden blijft en wordt geïntegreerd in een gebied voor waterwinning, natuur en recreatie?

Twee toekomstvarianten

Om tot een gezamenlijke visie te komen, ontwikkelde het bureau OKRA in 2016 voor de gemeente Katwijk en Dunea twee toekomstvarianten:

  1. Barakkendorp
    Het gebied wordt een dorp, waarbinnen de meeste barakken behouden blijven.
  2. Landschapspark
    Het gebied wordt een landschapspark met ruimte voor waterwinning, natuur en recreatie, waarbinnen enkele barakken behouden blijven en een bijpassende nieuwe functie krijgen.