Onderaardse krachten voorspellen

Aan welke krachten wordt een leiding ondergronds blootgesteld? Wat is de invloed hiervan? Hoe kunnen we dit in beeld brengen en gebruiken in ons vervangingsbeleid? Dat onderzoekt Dunea samen met andere netbeheerders, TNO, Sky Geo en Deltares.

Leidingen in vaste grond die nooit van profiel veranderen kunnen rustig honderd jaar of langer blijven liggen. Maar als er door ophogingen, bouwactiviteiten, trilling door verkeer, waterpeilreductie of natuurlijke grondzettingen veranderingen ontstaan, heeft dat mogelijk gevolgen voor het leidingnet. Als netbeheerder hebben we graag meer inzicht in die effecten, omdat die extra informatie geven voor het bepalen van het beste vervangingsmoment: niet te laat, want een leidingbreuk geeft overlast en schade, maar ook niet te vroeg, want dat is zonde.

Sensortechnologie Toegepast Op Ondergrondse Pijpleidingen (STOOP) is een soort monitoringssysteem dat leidingbreuken door grondzakkingen beter probeert te voorspellen. STOOP stelt de spanning op de leiding vast door sensormetingen, volgt deze nauwlettend en voorspelt naar de toekomst.

Testen in de praktijk

Het onderzoek vindt in fases plaats. Nu de 'proof of principle' en de laboratoriumfase zijn doorlopen, wordt de komende tijd het monitoringssysteem getest in het veld én in 'het fieldlab' in Groningen. Dit laatste is een praktijkomgeving waarin de ontwikkelde technologie uitvoerig wordt getest, gevalideerd en geïmplementeerd.

Als het monitoringssysteem in de toekomst goed functioneert, kunnen we met deze informatie nóg gerichter dan nu de kwetsbare leidingen aanwijzen en zo nodig vervangen.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Bezoek de website www.stoopnetbeheer.nl of bekijk onderstaand filmpje.