Nationaal Park Hollandse Duinen stelt zich kandidaat voor verkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’

Vandaag is de naam van het nieuwe Nationaal Park langs de kust onthuld: Nationaal Park Hollandse Duinen. De naam werd tijdens de presentatie van het gezamenlijke bidbook in Kasteel Duivenvoorde gepresenteerd aan alle betrokken bestuurders en beleidsmedewerkers. De komende drie jaar wordt gewerkt aan de oprichting van het Nationaal Park.

Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd; geliefd om water, ruimte en licht. Dit is het beoogde Nationale Park Hollandse Duinen: 43 kilometer lang, tot 8,5 km breed. Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink (beide onderdeel van Kennemerland-Zuid).

 “De status van een Nationaal Park geeft het gebied extra allure. Wij zijn samen trots op dit gebied en willen deze trots via deze status ook overbrengen bij een breder publiek", aldus Wim Drossaert, directeur Dunea.

Met de oprichting van het Nationaal Park wordt de kans gepakt om de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen in dit gebied nog aantrekkelijker te maken. Op 15 september is het bidbook ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Hiermee stelt Nationaal Park Hollandse Duinen zich officieel kandidaat voor de verkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. Voor meer informatie kijk op de site van Nationaal Park Hollandse Duinen.