Jaarbericht 2016: Samen op Koers

Het jaar 2016 was enerverend. Zowel binnen als buiten de organisatie is de uitvoering van de vier strategische koersaccenten die vorig jaar zijn vastgesteld in volle gang.

Een groot succes was de uitverkiezing van Nationaal Park Hollandse Duinen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. En dat terwijl het park nog niet officieel bestaat! In korte tijd wisten we 40 partijen te overtuigen om met ons initiatief mee te doen. We zijn er enorm trots op dat het is gelukt. Deze uitverkiezing heeft Dunea stevig op de kaart gezet en heeft heel veel positieve impact gehad op onze relatie met de omgeving.

Ook in onze strijd voor een schone bron zoeken we samenwerking met andere belanghebbenden, zoals de provincie en waterschappen. Maar we kijken ook naar mogelijke nieuwe bronnen, naast Maas en Lek. Daarom verkennen we samen met de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland de mogelijkheden om slim samen te werken in het belang van onze klanten.

Onze medewerkers werken op alle niveaus en op allerlei gebieden aan een sterk en innovatief Dunea, nu en in de toekomst. In het jaarmagazine krijgt u een indruk van hun inspanningen.

Nieuwsgierig?