ILT-benchmark: Dunea-klanten veruit het kortste zonder water

De drinkwaterkwaliteit in Nederland is van hoog niveau, de prijs laag en de levering naar tevredenheid. Dat is kort de conclusie van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bood het eindrapport deze maand aan bij de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Dit was de tweede verplichte prestatievergelijking op basis van de Drinkwaterwet. De eerste vond plaats in 2012. Zelf startte de sector al in 1997 met onderlinge prestatievergelijkingen om elkaar scherp te houden op verbeteringen. De driejaarlijkse prestatievergelijking geeft inzicht in de prestaties van de drinkwatersector op vier thema’s: waterkwaliteit, klantenservice, milieu en financiën & efficiency.

Klanten waarderen diensten Dunea met een 7,7

Uit de prestatievergelijking blijkt dat de consument over het algemeen tevreden is over de dienstverlening van Dunea en waardeert dat gemiddeld met rapportcijfer 7,7. Directeur Wim Drossaert: “Dunea is hartstikke blij met zo’n mooi rapportcijfer van de klant. Dat betekent niet dat we de komende jaren achterover leunen; we blijven uiteraard onze services verder verbeteren.”

Best in class als betrouwbare leverancier

De opvallendste score van Dunea in de prestatievergelijking heeft te maken met waterlevering. Klanten van Dunea zaten in 2015 gemiddeld 11 minuten en 24 seconden zonder water. “Dunea is hiermee Best in Class in Nederland en bewijst zo haar betrouwbaarheid als leverancier”, aldus een trotse directeur. “Slechts 1% van de onderbrekingen was een storing, de rest voor gepland onderhoud. Dat is een compliment aan onze assetmanagers en storingsmonteurs, maar ook aan de aannemers in ons leveringsgebied. Zij droegen bij aan de laagste leveringsonderbreking door graafschade. Bedankt!“

Scherp blijven op kosten

In het leveringsgebied van Dunea is het grondwater zout. Voorzuivering van rivierwater en aanvoer naar de duinen over grote afstand is duurder dan grondwater oppompen. Dat dit meer energie kost en meer reststoffen geeft, is ook terug te zien in de prestatievergelijking. Wim Drossaert: “Ondanks verklaarbare verschillen, moeten we natuurlijk scherp blijven op kosten. Met de zonnepanelen op de daken van onze filtergebouwen in Scheveningen, produceren we zelf een deel van onze energiebehoefte op een ‘groene’ manier. Reststoffen van ons zuiveringsproces worden al 100% hergebruikt. Als maatschappelijke onderneming en natuurbeheerder van Natura-2000-gebieden, vinden we dit belangrijk.”

Transparantie en verbetering

Met de rapportage worden de prestaties van alle drinkwaterbedrijven transparant en toegankelijk voor iedereen. Ook geeft de prestatievergelijking inzichten waarmee individuele drinkwaterbedrijven hun processen verder kunnen optimaliseren. De drinkwaterbedrijven gaan nu verbeterplannen opstellen. Bij de volgende prestatievergelijking in 2018, moeten die zijn gerealiseerd.
 

Meer over de prestaties van Dunea in de ILT-benchmark

Drinkwaterkwaliteit is uitstekend

Drinkwaterbedrijven hebben een uitgebreid monitoringsprogramma op waterkwaliteit. Van ruim een half miljoen metingen, voldeden slechts twee monsters van Dunea niet aan alle normen. Normoverschrijdingen zijn zo sporadisch dankzij goed beheer van bronnen en veel aandacht voor hygiënisch werken in het hele drinkwatersysteem.

Kosten per aansluiting gedaald

Sinds de invoering van de eerste prestatievergelijking in 1997 zijn de gemiddelde kosten per aansluiting met 38% afgenomen. In 2015 bedroegen de drinkwaterkosten € 217 euro per administratieve aansluiting. Gemiddeld in de sector was € 174 euro.

Dunea kan dit verschil verklaren met het duurdere drinkwaterproductieproces, de hoogste precariolasten van Nederland en haar natuurbeheertaak. Evengoed vat Dunea het verschil duidelijk op als een taak. Worden de kosten afgezet per m3 drinkwaterverbruik, dan speelt mee dat in het leveringsgebied van Dunea nauwelijks grote afnemers zijn.

Energieverbruik & reststoffen

Het energiegebruik door de sector is in de afgelopen drie jaar licht gedaald. Dunea verbruikt met 0,054 kWh/m3 net iets meer energie per m3 drinkwater dan het sectorgemiddelde.

Dunea had in 2015 bovengemiddeld veel reststoffen; 50.425 ton. (Gemiddeld: 47.566 ton) Dit werd mede veroorzaakt door het investeringsprogramma Meijendel, waarbij veel organisch slib is afgegraven om de duinplassen weer beter te laten functioneren als filter. Voor 100% van de reststoffen is een nuttige toepassing gevonden.

Laag distributieverlies

Vier procent van het water dat Dunea het net inbrengt, kan niet worden afgerekend. Dat is beter dan het sectorgemiddelde (5,4%). Dit is ook zeer laag in vergelijking met andere Europese landen. Naast lek- en spuiverliezen gaat dit bijvoorbeeld ook over waterverbruik voor brandblusinstallaties.
 
Bekijk het rapport Presentatievergelijking drinkwaterbedrijven.