Halfjaarcijfers 2017

Dunea investeert in 2017 in de drinkwaterkwaliteit, de leveringszekerheid en de kwaliteit van dienstverlening.

De bouw van de installatie voor de uitbreiding van de zuivering in Bergambacht is van start gegaan. Dat geldt ook voor de vernieuwing van de procesautomatisering van productielocatie Katwijk, in lijn met de procesautomatisering van de andere productielocaties.

De aantrekkende economie vertaalt zich ook in stijgende bouwactiviteiten waardoor er meer nieuwe leidingen worden gelegd dan in de afgelopen jaren. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor het tweede deel van het jaar zijn goed waardoor het netto resultaat over het gehele jaar 2017 rond het netto resultaat over 2016 zal uitkomen.

Kerncijfers

(Bedagen x € 1 miljoen)

1e half jaar 2017 1e half jaar 2016 Geheel 2016
Netto-omzet 76,5 72,0 147,9
Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) 11,0 10,4 18,0
Netto resultaat 7,0 5,6 8,8
Eigen vermogen 200,3 190,0 193,3
Solvabiliteit 34,6 33,4 33,6
Afzet af pompstations (x 1 miljoen m3) 40,1 39,6 79,0
Investeringen 17,5 8,5 26,7
Gemiddelde personeelsbezetting in fte 513 508 504