Duurzaam waterbronnenbeheer in Mozambique

Eén druppel water kan een vijver in beweging brengen. Eén helpende hand maakt een wereld van verschil. Vanuit deze gedachte zetten wij onze Hollandse waterkennis in over de grens. Zo ook in Mozambique. Daar werken we samen met Wetterskip Fryslân, de TU Delft om het waterschap ARA SUL te versterken.

Dat doen we op een terrein waar we goed thuis zijn: grondwaterbeheer in de duinen. In de kuststad Inhambane in Mozambique staat de drinkwatervoorziening onder druk door schaarste. Maar de bron van deze stad ligt in de duinen – een gebied dat veel overeenkomsten heeft met Dunea’s waterwingebieden. Die duinen zullen, net als bij ons, een grote rol krijgen in een duurzame drinkwatervoorziening. 

Na de start van een pilotproject in 2016, kunnen we nu op grotere schaal aan de slag met een subsidie van het Fonds Duurzaam Water van het Ministerie van Economische Zaken. In de komende zes jaar is Dunea de projectmanager en nemen we deel in een project van in totaal € 2,2 miljoen. 

Inhambane

Bij Inhambane in de duinen van Mozambique nemen de claims op grondwater toe, zowel voor drinkwater als voor irrigatie van landbouwgewassen. Met onze kennis over grondwater in de duinen, helpen we het waterschap om te voorkomen dat er te veel van het grondwater wordt opgebruikt. En, waar mogelijk, kunnen onze kennis inzetten  om de grondwatervoorraden aan te vullen met infiltratie. Het doel is om 30.000 mensen toegang te geven tot beter drinkwater. Vooral voor vrouwen, en ook kinderen, is dat een uitkomst. Uren bezig zijn met water halen, is daarmee verleden tijd. Tijd die ze dan kunnen besteden aan betaald werk of school. 

Daarnaast werken we samen met een lokaal fruitteeltbedrijf om meer boeren gelegenheid te geven om, met behulp van efficiënte irrigatie, producten voor de markt te verbouwen. Goed grondwaterbeheer garandeert dat ook in de toekomst water beschikbaar is. Boeren kunnen een beter bestaan opbouwen. Dat is de waarde van water in de praktijk: met onze kennis dragen we bij aan economisch toekomstperspectief in een door waterschaarste getroffen gebied van Mozambique.