Dunea verbindt zich aan Greenport

Drinkwater is zowel grondstof als voedingsmiddel, maar kan zelfs bron voor energie zijn. Dunea heeft de tuinbouwsector veel te bieden, maar andersom ook. Daarom is Dunea vandaag toegetreden als lid van Greenport Westland-Oostland.

In Greenport werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen aan een duurzame en vitale toekomst voor de regionale tuinbouw. Directeur van Dunea, Wim Drossaert: "de glastuinbouw is een belangrijke sector voor Dunea. Niet alleen qua waterverbruik, maar ook qua ondernemerschap. De sector is succesvol en wil vooruit om succesvol te blijven. Dat wil Dunea ook. Wij zien kansen om samen te werken op de thema's water, energie en buitenland."

Energieakkoord

Als eerste daad na toetreding, tekende Dunea vandaag ook het Energieakkoord. Daarmee verbinden 35 partijen zich aan concrete ambities om in 2030 doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof), verduurzaming en energieverbruik. De Greenport wil de eerste klimaatneutrale tuinbouwregio van het land zijn. "Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen," zo verklaarde Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Dunea draagt graag bij aan die energietransitie met kennis en diensten waarbij water drager is van energie, zoals in collectieve WKO systemen of warmtenetten. In 2020 willen de partners hebben bereikt dat 14% van de gebouwen en kassen wordt verwarmd met duurzame warmte, zoals geothermie en restwarmte.

Water, ook internationaal

Participatie op het thema Water ligt voor de hand. Dunea heeft veel kennis en wil zich – net als de partners - ontwikkelen op circulaire systemen. In innovaties voor de glastuinbouw, liggen mogelijk ook oplossingen voor continue levering van schoon, zoet water door ondergrondse opslag. Dat is een interessante oplossing voor zowel seizoensgebonden waterproblematiek in de tuinbouw als voor een drinkwaterbedrijf dat op zoek is naar extra capaciteit. In de Greenport-ambitie om een mondiale tuinbouwkern voor voedselvoorziening te worden, is beschikbaarheid van voldoende zoet en schoon water een voorwaarde, maar ook vaak een issue. Drossaert: “Ook in economische buitenlandprojecten kunnen we elkaar versterken.”

Wim Drossaert Energieakkoord Greenport Westland-Oostland