Dunea blij met strenge norm pyrazool

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een aangescherpte norm vastgesteld voor de stof pyrazool. Samen met de andere drinkwaterbedrijven WML en Evides is Dunea blij met de strenge kwaliteitseis. Het ondersteunt de inzet van de drinkwaterbedrijven in de afgelopen twee jaar: een sterke beperking van de industriële lozingen van pyrazool op oppervlaktewater.

De kwaliteitseisen waaraan drinkwater moet voldoen, zijn omschreven in de Drinkwaterwet. Hierin is voor een groot aantal stoffen de maximale toegestane concentratie beschreven die in het drinkwater aanwezig mag zijn. Deze normen vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Strenge norm

De minister heeft nu bepaald dat de concentratie pyrazool in drinkwater en drinkwaterbronnen maximaal 3 microgram per liter mag zijn. Deze norm is gebaseerd op gezondheidskundig onderzoek van het RIVM en sluit aan op de normering zoals die in Duitsland geldt. Daarmee is de nieuwe norm een stuk strenger dan de tijdelijke richtwaarde van 15 microgram die twee jaar geleden werd afgegeven. Toen moest Dunea de inname van Maaswater tijdelijk staken vanwege hoge concentraties pyrazool in het oppervlaktewater. Dit was het gevolg van een niet goed functionerende zuivering op het terrein van Chemelot in Limburg.

Aanpak bij de bron

Dunea heeft zich sinds de vaststelling van de tijdelijke richtwaarde samen met andere waterbedrijven hard gemaakt voor een strenge norm voor pyrazool. We staan immers voor drinkwater van uitstekende kwaliteit. Om die reden hebben we zelf ook steeds een strengere waarde gehanteerd dan die tijdelijke richtwaarde: het drinkwater heeft daarmee al die tijd al zeer ruim voldaan aan de norm die nu is vastgesteld. In onze strijd voor schone drinkwaterbronnen worden we nu gesteund door het besluit van de minister.

Lees hier de brief van de minister.