Drinkwatertarieven 2018

Zowel de prijs per duizend liter duurzaam drinkwater als de vastrechttarieven dalen bij Dunea. Dat hebben de 18 aandeelhoudende gemeenten onlangs vastgesteld. Zo daalt schoon water uit de kraan al bijna twee decennia in prijs, terwijl de waarde stijgt.

Duizend liter drinkwater kost volgend jaar twee cent minder en komt op precies één euro, als we de zes cent btw niet meetellen. Ook alle vastrechttarieven dalen. Dat is bijzonder, want met 85% van de bedrijfskosten in zuiveringsinstallaties en leidingnetten, heeft het bedrijf veel vaste inkomsten nodig om de kosten te kunnen dekken en benodigde investeringen te kunnen doen. "Met de woningbouw weer op gang en een sterke bevolkingstoename in ons leveringsgebied, gaan meer mensen bijdragen in die vaste kosten en zullen wij de komende jaren in totaal meer water gaan verkopen," licht directeur Wim Drossaert toe.

Besparingen teruggeven

Naast deze gunstige ontwikkelingen in de omgeving, zijn er ook weer besparingen gerealiseerd. Drossaert: "De rente op leningen blijft laag en dat scheelt. Ook zetten we de korting voor automatische incasso om naar een lagere prijs voor iedereen. Dit betekent dat klanten die gebruik maakten van de korting, uiteindelijk niet veel verschil zullen zien op hun jaarafrekening. De besparingen betekenen ook dat klanten die verhuizen ons geen administratiekosten meer hoeven te betalen."

Precario en afbouw

De meeste precariotarieven blijven gelijk. Gemeenten mogen tot 2022 belasting heffen op leidingen in gemeentegrond, maar hun tarieven niet meer laten stijgen. Dunea betaalt de precarioheffingen en rekent deze kosten per gemeente door aan de klanten. Slechts enkele gemeenten zijn begonnen met het afbouwen van deze inkomsten. Alleen de gemeente Pijnacker-Nootdorp stopt per 2018 helemaal met precario op leidingen. “Ik hoop dat andere gemeenten spoedig hun voorbeeld gaan volgen,” reageert Wim Drossaert. "Dan gaat de waterrekening verder omlaag en meer echt over drinkwater. Nu bestaat de gemiddelde waterrekening in ons leveringsgebied voor ruim 25% uit belastingen: belasting op leidingwater, btw en precario. Dat dit lager wordt, past bij een basisbehoefte als drinkwater.”

Toekomst

Dunea heeft geen winstoogmerk en is zich bewust van haar maatschappelijke rol. Drossaert: “Wij streven ernaar ook in de toekomst de tarieven laag en stabiel te houden. Dat is best lastig, want we mogen maar beperkt sparen voor toekomstige investeringen. Het kan dus zijn dat tarieven in de toekomst weer stijgen als er meer investeringen nodig zijn, bijvoorbeeld om ook onder moeilijker omstandigheden lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven maken. Er is meer en meer onderzoek, zuiveringsinspanning en onderhoud nodig om ook in de toekomst lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven leveren, uit betrouwbare bronnen en met prachtige duinen.”

Meer informatie over de tarieven