Anders verlegd

Verlegging van kabels en leidingen vormt bij veel projecten een lastig onderwerp dat grote risico’s kan veroorzaken. Daarom is goede samenwerking essentieel. Zo ook bij de aanleg van het Bio Science park in Leiden. Vandaag wordt het complex feestelijk geopend.

“…. Enkele uren zonder drinkwater, gas, of elektra – een te overziene crisis. Enkele dagen geen drinkwater, wat gebeurt er dan bij Naturalis of in het Holiday Inn Hotel dat grenst aan het Bio Science Park? Van dergelijke risico’s was de projectleiding zich zeer bewust: de leveringszekerheid én de drinkwaterkwaliteit moesten gegarandeerd zijn! Ook tijdens een complex, meerjarenproject als Bio Science Park moest drinkwater letterlijk blijven stromen. De leidingen van Dunea die in het projectgebied OBSP liggen, zijn groot – het zijn transportleidingen. Via deze leidingen wordt drinkwater vanaf de Dunea-productielocatie Katwijk naar burgers en bedrijven getransporteerd. Tientallen miljoenen liters per jaar stromen door de ondergrond van het Bio Science Park…!

We kunnen boven de grond wel van alles willen ten gunste van de Leidse mobiliteit en toegankelijkheid, veel werk en kosten zitten onder de grond. De samenwerking in dit project is op basis van gemeenschappelijk belang en gelijkwaardigheid. Dit heeft niet alleen geleid tot veel leren van elkaar en plezier, maar ook tot lagere projectkosten.

Dunea, waarvan gemeente Leiden aandeelhouder is, én Leiden hebben als gemeenschappelijk belang om tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te presteren. Bij dit project is – door de unieke wijze van samenwerking – zeer goed gepresteerd én gewerkt tegen de laagst mogelijke kosten. Verantwoordelijk wethouder Robert Strijk is héél trots op de manier waarop dit grote infrastructurele project is aangepakt!

De wethouder reikt op 20 januari het boekje Anders Verlegd uit aan de partners binnen het project. Door de innovatieve aanpak en samenwerking bij het verleggen van kabels en leidingen door netbeheerders en energiepartners Liander, Liandon, Nuon en Dunea is ism. aannemer Heijmans, in dit OBSP-project tijd en geld bespaard. De bouwtijd is maanden ingekort en dat scheelt bij een project als dit, met vele betrokken partijen, al snel honderdduizenden euro’s. Zonder deze aanpak zou het bijna letterlijk ‘oorlog in de bouwkuip’ geweest zijn: vechten om een plekkie en een tijdsframe om te kunnen werken. De financiële risico’s die daarmee samenhangen kunnen in de miljoenen lopen. Om nog maar te zwijgen over de indirecte besparingen door maanden minder overlast voor onze burgers c.q. de klanten van de netbeheerders.

De essentie van de innovatieve samenwerking  is één gezamenlijke integrale projectaanpak ‘from start to finish’ met veel aandacht voor de onderlinge taak- en verantwoordelijkheidsverdeling en niet te vergeten duidelijke afspraken over de coördinerende rol.

Leidingen in de ondergrond