Aannemers handelen namens en als Dunea

Het distributieleidingnet van Dunea is 4000 kilometer lang. Jaarlijks wordt 35 kilometer vervangen om de prestaties optimaal en de lekkages minimaal te houden. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we afgelopen vrijdag een raamcontract aangegaan met vijf partijen.

Onderdeel van dit raamcontract is de Dunea Gedragscode. Van deze aannemers die dit werk uitvoeren in onze opdracht, mag u namelijk dezelfde kwaliteit verwachten als van Dunea: vakwerk met oog voor klanten en omgeving.

Op vrijdag 1 december werd het raamcontract en de gedragscode symbolisch ondertekend door Wim Drossaert, directeur van Dunea en vijf van haar opdrachtnemers, te weten Visser & Smit Hanab, Van Gelder, Van Baarsen, Van Voskuilen Woudenberg en Rasenberg Kabels en Leidingen.

Onderhoud & bouwwensen

De aanbesteding bestaat uit een groot onderhoudscontract dat loopt van 2018 tot 2023. Deze omvat het vervangen van leidingen uit het meerjarenonderhoudsprogramma, maar ook werk dat nodig is om bouwwensen van gemeenten en projectontwikkelaars te helpen realiseren. De gedragscode bevat onderlinge afspraken voor een veilige werkomgeving, respectvolle samenwerking en uiteraard hoe te handelen met oog voor natuur en milieu.
 
Dunea hecht er bijvoorbeeld aan dat klanten zo min mogelijk hinder ondervinden van werkzaamheden en dat hygiëne- en milieuaspecten strikt worden nageleefd. Om deze en andere aspecten te borgen hebben we een aparte gedragscode opgesteld voor opdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren namens Dunea.

Directeur Wim Drossaert is verheugd dat er wederzijdse commitment is uitgesproken: "Naast de kwaliteit van het werk zelf, telt ook de manier waarop je dat doet. Bij uitbesteed werk hebben zowel aannemers als Dunea daar een rol in. Dunea faciliteert en aannemers zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol als ze handelen namens Dunea. Niet alleen omdat wij dat vragen, maar vanuit de overtuiging dat dit voordeel biedt voor iedereen. Wij kijken ernaar uit om met hen samen te werken."