Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over Freshman

Facts

Projectnaam: FRESHMAN - Sustainable Freshwater Management in coastal zones
LIFE Programma: Climate action
Doelstelling: vergroting strategische zoetwaterreserve + nieuwe bron voor drinkwater
Wat: demonstratieproject brakwaterwinning in de duinen (NL) en een kreekrug (BE)
Waar: PS Scheveningen (Dunea) en Avekapelle (Vlaanderen)
Consortium: Dunea, Watergroep/Aquaduin, KWR, Allied waters
Onderaannemers: HWL, Deltares, Arcadis, grondboorbedrijf Haitjema en Logisticon water treatment
Coördinator: Dunea
Looptijd: juli 2020 - december 2025
Projectbudget: 6,3 miljoen euro
EU subsidie: 3,1 miljoen (49%)

Vragen en antwoord