Meer informatie over GenX

De uitstoot van de stof GenX en het effect daarvan op waterkwaliteit en de omgeving heeft onlangs veel aandacht van de media gekregen. Uw drinkwater voldoet aan de zeer strenge eisen die hiervoor in Nederland gelden en is voor iedereen veilig om te drinken.

GenX is een fluorverbinding en wordt gebruik voor de productie van Teflon, bekend van de anti-aanbaklaag in pannen. Het wordt door sommige industrieën uitgestoten in water en lucht. Deze stoffen verspreiden zich zo in het milieu. Zo ook in de bron die Dunea gebruikt voor het maken van drinkwater, de Afgedamde Maas.

Zeer kleine hoeveelheden

Met de moderne meetmethoden is het voor laboratoria mogelijk om zelfs de kleinste hoeveelheden stoffen aan te tonen. Deze methoden zijn in staat om nanogrammen te traceren: 1 nanogram is 0,000001 miligram (een miljoenste). Uit metingen met deze zeer specifieke meetapparatuur blijkt er GenX voorkomt in de Afgedamde Maas en in zeer kleine hoeveelheden in ons drinkwater.

Het zijn minieme hoeveelheden GenX die zijn aangetroffen in het water van Dunea. Het gaat om waardes die minstens 15x lager zijn dan de richtwaarde die de overheid geeft als veiligheidsgrens voor deze stoffen in drinkwater. Ons drinkwater is betrouwbaar en voor jong en oud veilig om te drinken. Hieronder de meest recente onderzoeksuitslagen. Hier ziet u van welke productielocatie u water krijgt.

GenX
Richtwaarde RIVM (= onder de richtwaarde is veilig)

Productielocatie
Monster

Productielocatie
Katwijk

Productielocatie
Scheveningen

Nanogram/liter Gem. Nanogram/liter Gem. Nanogram/liter Gem. Nanogram/liter
150 7,95 7,9 4,6


Afgedamde Maas

De bron voor het drinkwater van Dunea is de Afgedamde Maas, een zijtak van de rivier de Maas. Dit rivierwater wordt naar de duinen tussen Monster en Katwijk getransporteerd voor de bereiding van drinkwater. Na de duinpassage volgen nog verdere zuiveringsstappen. In het oppervlaktewater van onze bron is een kleine concentratie GenX aangetroffen. Er wordt onderzocht waar deze sporen vandaan komen. Ondertussen houden we de waterkwaliteit van de Afgedamde Maas voortdurend in de gaten.

Schone bronnen

Voor een goede drinkwatervoorziening nu en in de toekomst is het belangrijk dat de bronnen voor drinkwater zo schoon mogelijk zijn. Het drinkwater is nu veilig, maar de lozingen en uitstoot van de stoffen kunnen in de toekomst wel tot hogere concentraties leiden. Daarom maakt Dunea zich samen met andere waterbedrijven hard voor schone bronnen. We zoeken actief de samenwerking met alle partijen die daaraan kunnen bijdragen. Want voor een goede waterkwaliteit is de inzet en medewerking nodig van veel partijen: van toezichthouders én de industrie.

Namens de drinkwaterbedrijven heeft VEWIN opgeroepen om bij de vergunningverlening voor lozingen beter rekening te houden met de belangen voor drinkwater. Ook is meer transparantie nodig over de eigenschappen van stoffen die geloosd worden. 

Meer informatie: