Ontwerper Distributienet

Dunea is een drinkwater bedrijf in de Randstad. We produceren en leveren aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater. En we ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. Daar beheren we de prachtige natuur en beschermen we de drinkwaterwinning. Al 140 jaar. Voor onze locatie in Zoetermeer zijn wij bij de sector Water voor de afdeling Projecten, bij het team Leiding projecten, op zoek naar een Ontwerper Distributienet (op voltijdbasis). Het doel van deze functie is het leveren van leidingnetontwerpen en het voorbereiden van projectopdrachten ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw, vernieuwingen en renovaties in het distributienet.

Wat zoeken wij?

Een zelfstandige en resultaatgerichte Ontwerper Distributienet, die zich goed inleven in de klant. Je bent betrokken, neemt initiatief en voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de projecten tot een goed resultaat te brengen. Het geven en ontvangen van feedback zie je als een positieve omgangsvorm.   

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

 • Het vertalen van programma’s van eisen en technische specificaties met betrekking tot de functie van nieuwbouw, vernieuwingen of renovaties in het distributienet naar voorontwerpen. Het signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen om deze op te lossen. Het verkrijgen van noodzakelijke informatie en documentatie en deze beoordelen op volledigheid en betrouwbaarheid. Het uitwerken van deze informatie naar voorontwerpen ten behoeve van het distributienet.
 • Het consulteren van externe belanghebbenden en combi-partners. Het beoordelen van de wijzigingen op de voorontwerp ten aanzien van technische uitvoerbaarheid. Het helder krijgen van de maatvoering van tracés en inschatten van technische eisen met betrekking tot de geldende richtlijnen, normen en handboeken en de mate van detaillering, nodig voor de uitvoering. Binnen de grenzen van het project het optimaliseren van de opdracht.
 • Bureaustudie verrichten naar de bodemkwaliteit ten behoeve van graafwerkzaamheden.
 • Op basis van een definitief ontwerp, opstellen van het bestek en berekenen van de uitvoeringskosten met behulp van vastgestelde kaders.
 • Het verkrijgen van vergunningen, documenten en andere uitvoeringsvoorwaarden bij de diverse instanties. Het archiveren van deze gegevens in een projectmap.
 • Het vertalen van het definitief ontwerp naar materiaalaanvragen bij het team Logistiek.
 • Het onderhouden van templates en standaard materialen. Het signaleren van knelpunten en komen tot oplossingen ter verbetering van het werkproces.
 • Door externen ter revisie aangeleverde (deel)tekeningen van uitgevoerde nieuwbouw, vernieuwingen en reconstructies, beoordelen op kwaliteitsnormen(NEN, Dunea norm). Het leveren van deze revisie aan de Projectleider.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt kennis van civiele techniek of ondergrondse infrastructuur op MBO niveau.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring.
 • Je hebt kennis van waterleidingtechniek, eenvoudige leidingnetberekeningen, sterkteberekeningen (Schrijvers), RAW besteksystematiek, landmeten en geautomatiseerde tekenprogramma’s (CAD/ GIS).
 • Je hebt kennis van het distributienet en de distributietechnieken van ons bedrijf en de gehanteerde kaders en richtlijnen hiervan.
 • Je beschikt over de sociale vaardigheid voor het afstemmen van eisen en randvoorwaarden voor het leidingnet met collega’s en derden en je hebt uitdrukkingsvaardigheid voor het formulieren van toelichtingen op ontwerpen en uitvoeringsinformatie.
 • Je hebt een zelfstandige en resultaatgerichte houding in een veranderende omgeving.
 • Je bent in bezit van rijbewijs B.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een contract voor één jaar met mogelijk uitzicht op een vast dienstverband. Een uitdagende en gevarieerde functie, goede ontwikkel mogelijkheden, een prettige werkomgeving en enthousiaste collega’s en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden die flexibel inzetbaar zijn. Daarnaast bieden wij een salaris van maximaal € 3.022,- bruto per maand bij een voltijd dienstverband.

Meer weten?

Voor nadere informatie betreffende deze vacature kun je contact opnemen met Peter van Barneveld, Teammanager Leiding projecten, 06 51531901 of met Janet Bosman P&O adviseur, 06 139 869 56.

Solliciteren

Wil je solliciteren naar deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV vóór 28 april 2017 naar sollicitatie@dunea.nl t.a.v. Marjolein Piket. Vermeld hierbij het vacaturenummer P&O 17.01.