Samen optrekken in dossier verleggingen

Samen met onze aandeelhouders denken we na over de manier waarop we willen omgaan met de hoge kosten en maatschappelijke impact die gepaard gaan met verleggingen van onze vitale transportleidingen.

De kosten van de betreffende verleggingen zijn zo hoog dat ze de drinkwaterprijs direct beïnvloeden. Verleggingen van deze vitale transportleidingen hebben daarnaast invloed op de leveringszekerheid van drinkwater en de natuurwaarden in de duinen. In lijn met de Drinkwaterwet is het onze taak een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening tot stand te brengen en te houden. Dat betekent dat we ons inzetten voor lage kosten voor onze klanten.

Gesprekken

In de aandeelhoudersvergadering (AvA) van 16 juni 2016 hebben we van onze aandeelhouders de opdracht gekregen tot een oplossing voor deze problematiek te komen. Daarom hebben we op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met bijna alle aandeelhoudende gemeenten. Met de andere aandeelhoudende gemeenten worden momenteel afspraken gemaakt.

Tijdens deze gesprekken zijn de achtergrond van het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen nader verkend. We hebben gemerkt dat deze gesprekken hebben geleid tot meer wederzijds begrip en bewustwording. Het traject om gezamenlijk een stap verder te komen, loopt nog volop. In de aankomende AvA van 24 november willen we dit onderwerp verder bespreken met haar aandeelhouders.