Eerste projecten Groenfonds bekend

Dunea en Staatsbosbeheer hebben begin dit jaar hun samenwerking een nieuwe impuls gegeven met de oprichting van een Groenfonds. Het doel: gezamenlijke projecten financieren op het gebied van groen en recreatie. Inmiddels zijn de eerste projecten bekend en uitgevoerd.

In het Meerjarenprogramma 2017-2021 zijn de eerste projecten beschreven die we de komende periode gezamenlijk uitvoeren in het leveringsgebied van Dunea. Er zijn projecten gedefinieerd waarbij we aanhaken bij bestaande ontwikkelingen, zoals de (her)ontwikkeling van Balijhoeve bij Zoetermeer of de Koekamp in Den Haag. Maar ook het herstel van duinvalleien in Berkheide staat op de lijst. Voor deze projecten is budget uit het Groenfonds beschikbaar, met als voorwaarde voor uitvoering cofinanciering door andere partners.

Concreet

Op het gebied van samenwerking zijn ook concrete voorstellen uitgewerkt. De eerste zijn al uitgevoerd: de aanleg van een wandelpad op de Vlakte van Waalsdorp en de overdracht van het beheer van dat gebied van Staatsbosbeheer naar Dunea. Hierdoor konden allerlei borden worden verwijderd die het duingebied ontsierden en is het duidelijker bij wie het publiek zich kan melden ingeval van incidenten of vragen.

Het programma wordt jaarlijks bijgesteld met nieuwe projecten die aan de randvoorwaarden voldoen. Heeft u vragen of ideeën voor nieuwe projecten? Dan kunt u contact opnemen met Georgette Leltz.