Dunea verder betrokken in Rijnlandse waterketen

De klanten van Dunea gebruiken gemiddeld 121 liter drinkwater per dag. Zo start de menselijke waterketen: van drinkwater via afvalwater naar oppervlaktewater. Door samen te werken in de waterketen wil Dunea bijdragen aan lagere kosten voor de maatschappij, een duurzamere watercyclus en ontwikkeling van vakkennis.
 

In juli tekenden we de bestuurlijke overeenkomst voor samenwerken in de Rijnlandse waterketenregio’s Bollenstreek en Leiden e/o. Samen onderzoeken we de kansen van integrale (afval)waterketenplannen en stemmen we investeringen in de waterketen af. Ook behandelen we vraagstukken over het klimaatbestendig en duurzamer maken van een wijk, gebouw of gebied en de (on)mogelijkheden van nieuwe sanitatie. Mike Dijkstra, programmamanager waterketen bij Rijnland: “Met de drinkwaterbedrijven als samenwerkingspartner kunnen we bij vraagstukken het effect op de hele waterketen meenemen. Dat biedt voor alle partijen nieuwe kansen voor verdere verbeteringen."

Gezamenlijke zoektocht

Het verbeteren van de waterketen wijzigt steeds meer van een individuele naar een gezamenlijke zoektocht. Gemeenten, Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland én Dunea kijken samen naar kansen. Dunea werkt al jaren samen met Rijnland, participeert in De schone Maaswaterketen en in Netwerk Afvalwaterketen Delfland. Dunea denkt en doet graag mee om de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid in onze waterketen samen te verbeteren. Wij staan open voor innovaties en zoeken ze graag op. Heeft u concrete ideeën hiervoor? We horen ze graag!